Poděkování za pomoc při hledání

23.03.2015 09:57

Srdečně děkuji!

 

Rád bych Vám srdečně poděkoval za pomoc při hledání potomků pana Libánského. Jeho syna se díky Vašemu velkému příspění podařilo dopátrat a ve středu se na velvyslanectví uskutečnilo setkání pana Libánského s panem Baldermannem, který po něm pátral.

 

Informaci jsme se svolením obou pánů zveřejnili na našem Facebooku: https://www.facebook.com/rakouskevelvyslanectvi (text viz níže)

 

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný víkend!

 

Tomáš Hájek

Public Diplomacy and Communication
Österreichische Botschaft / Rakouské velvyslanectví / Austrian Embassy

 

                                                 X     X     X

 

Ve středu jsme na velvyslanectví zažili emotivní setkání! Pan Josef Baldermann z Rakouska hledal potomky pana plukovníka Jaromíra Libánského. Pan Libánský v den své popravy 4. 5. 1943 v Berlíně-Plötzensee požádal svého tehdejšího spoluvězně v cele smrti pana Josefa Stadlera, aby vyřídil jeho ženě a malému synovi pozdravy, pokud přežije, a zároveň mu předal svůj poslední kousek chleba.

Pan Baldermann byl v těsném kontaktu s vdovou po panu Stadlerovi. Jeho otec i pan Stadler totiž patřili ke stejné odbojové skupině. Díky velké pomoci Českého svazu bojovníků za svobodu, Národního archivu a Vojenského historického ústavu Praha se velvyslanectví podařilo vypátrat syna pana Libánského. Oba pánové se tak poprvé v životě potkali ve středu na Rakouském velvyslanectví v Praze a podělili se o své životní příběhy.

 

                                                   X     X     X

 

Am Mittwoch kam es in der Botschaft zu einem emotionalen Zusammentreffen! Herr Josef Baldermann aus Österreich war auf der Suche nach Nachkommen von Herrn Oberstleutnant Jaromír Libánský. Herr Libánský hat am Tag seiner Hinrichtung am 4.5.1943 in Berlin Plötzensee seinen damaligen Mitinsassen in der Todeszelle, Herrn Adolf Stadler, gebeten, falls er überleben sollte, seiner Frau und seinem kleinen Kind herzliche Grüße auszurichten und übergab ihm sein letztes Stück Brot. Herr Baldermann stand im engen Kontakt mit der Witwe von Herrn Stadler. Sein Vater und Herr Stadler gehörten zur gleichen Widerstandsgruppe. Mit großer Unterstützung des tschechischen Verbands der Freiheitskämpfer, des Nationalarchivs und des Militärhistorischen Instituts ist es der Botschaft gelungen, den Sohn von Herrn Libánský auszuforschen. Beide Herren trafen sich am Mittwoch an der Botschaft in Prag zum ersten Mal und erzählten ihre Lebensgeschichten erzählt.