Poděkování redakce Národního Osvobození

08.11.2012 11:29

Redakce čtrnáctideníku ČSBS Národní Osvobození, česky psaných, ryze českých novin, upřímně děkuje všem čtenářům a dárcům na Fond Národního Osvobození v letech předchozích, i v letošním roce. Mají významný podíl na tom, že naše noviny stále vycházejí. V blížícím se novém roce 2013 oslaví již 89 let svého trvání.

Ještě jednou díky všem dárcům a věrným čtenářům. Vás, které odbojářský list zaujal nebo zaujme, rádi přivítáme v řadách našich předplatitelů.

Vzhledem k dotazům, kam zasílat případné dary, sdělujeme:

 Číslo účtu pro dary na FOND NO, jenž slouží k výrobě našeho čtrnáctideníku
 Národní Osvobození je: 19-2785850257/0100, Komerční banka Praha 1,
 variabilní ani specifický symbol nemáme. Uveďte, prosím, že jde o dar na
 FOND NO.