Poděkování a blahopřání

25.06.2013 20:30

Vážený pan

Plk. v. v. Ing. Jaroslav Vodička

předseda Českého svazu bojovníků za svobodu

Legerova 22

120 49 Praha

 

Vážený pane předsedo,

 

dovolte mi, abych Vám touto cestou vyjádřil své poděkování za starostlivost, kterou jste nám věnovali během našeho pobytu v Praze. Chtěl bych Vás ujistit, že jsme se vrátili z IX. sjezdu ČSBS s hlubokými dojmy a zážitky. Věřím, že naše osobní setkání s Vámi, jakož i s dalšími zasloužilými členy vašeho svazu, přispělo k prohloubení vzájemné spolupráce mezi našimi organizacemi. Nesmírně mě potěšilo rozhodnutí vašeho svazu, že obnoví svoji aktivní účast na činnosti Mezinárodní federace odbojářů.

 

Na závěr bych Vám chtěl vyjádřit své upřímné blahopřání k Vašemu opětovnému zvolení do čela Českého svazu bojovníků za svobodu. Přeji Vám hodně úspěchů při plnění úkolů spojených s výkonem této funkce, jakož i pevné zdraví!

 

S přátelským pozdravem

 

Vilmos Hanti

předseda Svazu maďarských odbojářů

a protifašistických bojovníků a FIR