Pochody smrti

18.02.2013 20:28

Pod tímto prostým názvem Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni  nabízí ke studiu monografii předsedy OV ČSBS Tachov PhDr. Jiřího Nenutila, mj. odborného poradce celovečerního filmu Lidice režiséra Petra Nikolaeva.

Podle autora jde o příspěvek k otevřené otázce a jeho ambicí je - řečeno jeho vlastními slovy -  „otevřít téma v jeho současném kontextu a možnostech“.

Jako motto úvodního slova si vybral citát od Josefa Čapka: „Naše osudy osobní i osudy celých národů bývají podstatně závislé na vůli, libovůli či lhostejnosti těch jiných. Závisí na nich naše volnost, svoboda rozhodování, životní šíře, ba i drobné životní radosti;  jen naše vnitřní lidská hodnota na nich nezávisí.“

(Univerzitní 2732/8, Plzeň-Jižní předměstí, 301 00  Plzeň 1;  tel.: +420 377 631 973; fax: +420 377 631 112; web: http://www.vydavatelstvi.zcu.cz; e-mail: vydavatel@vyd.zcu.cz)

 

                                                                                       jča/vr