Pochod za Oldřichem a Boženou

26.05.2015 13:48

_____________________________________________

 

Tisková zpráva

 

 

„Pochod za Oldřichem a Boženou bránou do Podlesí“

 „Turisté a milovníci historie jsou zváni do Opočna“

 

Obec Opočno a ČSTV Touchovice

si Vás dovolují pozvat na

„II. Pochod za Oldřichem a Boženou“

který se uskuteční 6. června 2015 od 14 hodin na trase

Opočno (Brod) – Jimlín (Nový Hrad) – Opočno (sokolovna)

 s bohatým doprovodným programem

Pochod na pozadí historických událostí…

…vznikl jako pokračování Setkání u brodu aneb kde možná potkal Oldřich Boženu, které se v roce 2013 setkalo se značným ohlasem. Řada občanů požadovala opakování „živých obrazů“ Setkání u brodu, ale pořadatelé měli oprávněné obavy, že opakování akce nepřinese divákům nic nového. Nicméně z historického hlediska i dávných legend jde o tak zajímavý příběh, že by byla škoda, aby se na něj v souvislosti s obcí Opočno opět pozapomnělo. Zvláště když na místě předpokládaného setkání Oldřicha s Boženou u brodu na potoce Hasina vzniklo pěkné turistické zastavení.

Organizování pochodu je snahou pořadatelů, jak každoročně do Opočna přilákat pozornost milovníků historie, regionálních patriotů, ale i turistů. Letošní pochod je druhým v pořadí, a navazuje na loňský úspěšný, kterého se zúčastnilo několik stovek pochodujících i diváků. Je tedy již tradicí? Věřme, že ano.

Podle scénáře má pochod značit návrat Oldřicha a Boženy po mnoha letech zpět na místo, kde se poprvé setkali a vytvořili tímto vztahem základ pro pokračování rodu Přemyslovců na další tři století.

Při této návštěvě si zároveň prohlédnou, zda vzkvétá jejich panství – Žatecký úděl, setkají se zde se starostou a místními občany a na závěr kníže Oldřich potvrdí starostovi jeho práva k spravovanému majetku a občanům – poddaným.

A protože má být akce opravdu zážitkem pro účastníky i diváky, neváhali pořadatelé sestavit opět zajímavý doprovodný program. Hlavních rolí Oldřicha a Boženy se tentokrát ujali zkušení manželé Kyselicovi ze Stekníku. Jízdní doprovod zajistí jejich přátelé ze Žatecka, jezdkyně z Kocandy a další jezdci z lounského regionu. Ozbrojený doprovod knížete vytvoří historická skupina Vítkovci z Postoloprt, která se postará i o bojové ukázky při zatýkání lapků během pochodu i v jeho cíli. Přítomen bude opět žehnající sv. Vojtěch v podání moderátora Jiřího Vaníčka.

Na Novém Hradě v Jimlíně přivítá účastníky jeho ředitel Josef Kabát a v cíli pochodu v Opočně bude kníže uvítán starostou obce Václavem Fymanem (za doprovodu ztepilých Děvčat z Myslivny) tradičně chlebem a solí.

Na programu v cíli pochodu jsou scénky v provedení souboru Klouzák a soutěže pro děti.

Není jistě bez zajímavosti, že celá řada účastníků pochodu bude oblečena v dobových kostýmech a dokreslí tak neobvyklost pochodu. Občerstvení v cíli zajistí Flamengo.

Celá akce je příležitostí, aby se opět po roce setkali rodáci, občané zdejšího regionu a všichni, kteří jsou pyšní na své rodiště nebo bydliště.

 

Řád knížete Oldřicha za odvahu a věrnost nebude, na rozdíl od minulého ročníku, při pochodu udělován, ale vedení obce Opočno jej bude oceněným předávat až 28. října při tradičním slavnostním pořadu ke státnímu svátku.

 

 

Program:

 

14:00    Shromáždění účastníků v Opočně u Brodu

14:30    Zahájení akce, promluva knížete Oldřicha, modlitba sv. Vojtěcha

14:45    Odstartování pochodu starostou obce Opočno

15:20    Zastavení na Novém Hradu s výkladem ředitele Josefem Kabátem a zadržením lapků

15:40    Pokračování pochodu do Opočna

16.30    Uvítání knížete Oldřicha v Opočně u sokolovny starostou Václavem Fymanem

16.40    Soutěže pro děti, ukázky historických bojů Vítkovců, divadelní scénky od Klouzáku, občerstvení

18.00    Ukončení akce

 

 

Kontakty:

 

Obecní úřad Opočno

 

telefon:            415 674 077

fax:                  415 674 077

e-mail:                        ou.opocno@seznam.cz

info:                 www.obec-opocno.cz

 

 

Přihlášky účastníků pochodu také na tel. 603 204 104.