„Po demokraticku se domluvit!“

06.03.2006 09:24

 

„Složitější to bylo ovšem hned od počátku s politickými rozepřemi, začínajícími zpravidla až od pozdních nočních hodin a končících za svítání: Karel téměř nikdy neuhýbal ze svých, jakýmsi osobitým katolicismem poznamenaných pozic a samozřejmě ani já z mých levicových, a tak bývalo spíše výjimkou, když jsme se rozcházeli s rozhřešením, že ‚když je vůle, můžou se lidi po demokraticku domluvit‘. Řvali jsme pak na sebe také občas s chutí, a to i na veřejnosti, v přítomnosti kolegů a kolegyň, většinou z toho dost konsternovaných.

Než si postupem času zvykli, že se jedná o určitý náš nezbytný rituál, zbavující nás na chvíli pocitů beznaděje v exilovém přežívání, ve kterém se nám dýchalo asi jako pod skleněným poklopem na syrečky. Jednou v noci, již notně pod parou, zato ale tím obřadněji, jsme si dokonce odpřisáhli bratrství a připojili k němu slib, že nebudeme jeden druhému podrážet nohy, jak bylo běžným zvykem u emigrantské komunity.
…Karlova pohřbu jsem se nezúčastnil také proto, abych nemusel být přítomen řečnění některých lidí, o nichž mi bylo dopředu jasné, že budou řečnit. Vyjímám ale z jejich středu benediktinského arciopata Anastáze Opaska, našeho dlouholetého společného známého: Karlova zpovědníka a mého (i mojí pozdější rodině) příjemného domácího přítele v sutaně a hlavně bez ní, jemuž žádná ‚světská záliba‘ nebyla vzdálená.
Ke Karlovu svéráznému přístupu k víře musím ještě poznamenat, že jím dokázal lézt pěkně na nervy i Opaskovi. Při jednom takovém handrkování s námi dvěma v rohrském klášteře poblíž Řezna, kde trvale pobýval a kam jsme ho jezdívali navštěvovat, se už neudržel a zoufale zvolal: ‚Chlapci, ani netušíte, jak je dobře, že mi ještě nedodali opatskou hůl, musel bych ji teď o vás zlámat.‘
Přemýšlím o tom, co doposud málo frekventovaného by měli o Krylovi vědět lidi, kteří mu ještě i tak dlouho po smrti zůstávají věrni, poslouchají jeho písně a čtou verše, které po něm zbyly…
…uskutečnil rozhovor… na který mě upozornil (vyšel 20. 7. 1992) v pozdním létě.
Varoval v něm naléhavě před nastupujícím kapitalismem a bezbřehým ‚hňupstvím‘, jímž se naše země přizpůsobuje Západu a Americe.“

Poznámka redakce: Úryvky jsou z knihy nazvané Psáno do budoucna, vydané Unií českých spisovatelů v nakladatelství BMSS-START.