Pátráme

12.02.2015 13:34

Existuje nějaká literatura či dobové materiály o válečném Straubingu?

 

Pátrám po jakýchkoliv informacích, které by rozšířily mé stávající poznatky. Vím, že po tak dlouhé době od války mohu jen doufat, že se dozvím více. Z dostupných materiálů mohu zatím konstatovat, že můj dědeček MUDr. Vladimír Lederer, nar. 2. prosince 1893 v Uherském Hradišti, zapojený do činnosti Obrany národa, byl od r. 1934 přednostou zubního oddělení ve vojenské nemocnici. V roce 1939 byl přibrán do výboru, který vedl gen. Zdeněk Novák, pracoval s pplk. generálního štábu Tomášem Berkou a majorem Old. Hlavínem, taktéž s por. Josefem Hůlou ze zeměpisného ústavu a s Annou Pokornou, chotí generála.

Jako lékař bezplatně ošetřoval pronásledované čs. důstojníky, jejich rodiny i rodiny popravených. Odmítal účast na ošetřování příslušníků německé národnosti. Dne 3. března 1943 byl zatčen gestapem a odsouzen v Drážďanech k osmi letům káznice. Byl vězněn ve Straubingu, odkud v roce 1945 odešel s pochodem smrti do Dachau. Prvního května byl osvobozen americkým vojskem, (viz časopis Práce, čís. 12 ze dne 20. května 1945  - Účastníci hladového pochodu se vracejí.)

V roce 1946 byl povýšen na generála. Dostalo se mu sedmnácti vyznamenání a pamětních medailí. Francouzským ministrem národní osvěty byl jmenován důstojníkem akademie a obdržel Ordre des Palmes académiques (Řád akademických palem).
Zajímalo by mě, zda existuje nějaká literatura či dobové materiály z válečného období, písemné nebo obrazové, týkající se právě výše zmíněného místa, tedy Straubingu, Vím, že je to velmi těžké, protože vězni mnohdy nebyli vedeni pod jménem, jenom číslem a na konci války se hodně dokumentů ztratilo a bylo zlikvidováno.
Děkuji za jakoukoliv pomoc, radu, doporučení.
 

                                                                      Olga Pražmová

                                                           (o.prazmova@seznam.cz)