Pátráme po Kateřině Velenské-Singerové

16.06.2014 16:14

                                                                                                                                                                                                                      Osvětim - vězeňské číslo 2098

Obracím se na Vás ve věci žádosti polské občanky Jowity Flankowské (jowita.flankowskagmail.com), která hledá informace o jedné z vězeňkyň nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka paní Kateřině Velenské-Singerové (vězeňské číslo 2098, nar. 3. prosince 1920 v obci Mariková na Slovensku). Dle informací paní Flankowské po válce bydlela v Praze (ul. Na Pískách) a vedla galerii umění.

Paní Flankowská uvádí, že je jí známo, že paní Velenská-Singerová již zemřela, zřejmě na počátku 90. let 20. století. Tuto informaci nemá ověřenou. Ráda by získala o paní Velenské-Singerové co nejvíce materiálů. Píše totiž knihu o přesídlování obyvatel Osvětimi a okolí a osobnosti paní Velenské-Singerové by se chtěla věnovat v tomto kontextu.

Také ve svém mailu uvedla, že od jedné z bývalých vězeňkyň se dozvěděla, že paní Velenská-Singerová byla po válce souzena, avšak nebyla odsouzena, díky svědectví spoluvězeňkyň (pí. Flankowská neuvádí přesný důvod soudního řízení, pouze o něm ve svém mailu spekuluje). Údajně však zachránila řadu lidských životů díky kontaktům s dozorci a to mohlo být důvodem procesu. Paní Flankowská prosí o vyhledání sdružení bývalých vězeňkyň Osvětimi a Březinky. Ráda by se s ním kontaktovala a k paní Velenské-Singerové získala více informací. Také by se ráda dozvěděla, zdali se zmíněný soudní proces vůbec konal a ve kterém archivu by k němu mohla nalézt informace.

Uvítám jakékoliv informace a pomoc v této věci.

S pozdravem

Ján Krivoš

I. tajemník

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Koszykowa 18

00-555 Varšava

jan_krivos@mzv.cz