Pátrám po umělcích, kteří byli na Sibiři

04.11.2014 13:14

V mé doktorské práci se věnuji umělcům všech národností, kteří byli během první světové války v zajetí na Sibiři. Jejich díla mne fascinují kvalitou a množstvím. Snažím se dát dohromady reálný obraz táborového života. Zajímá mne, jak je možné, že navzdory nepříznivým podmínkám tito muži dokázali tvořit.

Dalším okruhem mé práce jsou vazby mezi válečnými zajatci a ruským obyvatelstvem, jež mnohdy přerostly do velice osobních vztahů.
Jedním z umělců, o němž píši, je Ladislav Přenosil (Turnov 1893-1965), který byl zajat v roce 1915. Po tříletém věznění vstoupil do československé legie. Domů se vrátil v roce 1921 společně se svou ruskou manželkou M. Bylalcevou.
Přenosilova dcera L. Kobosilová o otci publikovala článek (Kobosilová, L.: Rytec, sochař a ruský legionář,  Národní Osvobození, č. 25-26/2002, s. 9). Pátrám po ní a po dalších členech její rodiny, kteří by mi možná mohli poskytnout další informace o Ladislavu Přenosilovi.

Současně od kohokoliv znalého vítám jakákoliv fakta nejen o něm, ale také o dalších umělcích, kteří byli za první světové války na Sibiři.

 

Za pomoc předem děkuji! 

                                                            Lena Radauer

                                                            DFG-Graduiertenkolleg 1288

                                                            c/o Historisches Seminar

                                                            Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

                                                            Rempartstraße 15

                                                            79085 Freiburg

 

                                                           lena.radauer@gmx.at