Pátrám po Františku Němčíkovi

25.06.2014 11:16

Snažím se zjistit co nejvíce informací o životě mého dědečka Františka Němčíka,  který již, bohužel, nežije. Narodil se 2. ledna 1922 v Košické Belé, po válce bydlel v Jeseníkách, od šedesáti let až do úmrtí v Opavě.

Moc o jeho minulosti nevím, a protože se začínám zajímat o rodinnou historii, snažím se něco vypátrat. Byl člen Svazu protifašistických bojovníků. Myslím, že byl nuceně nasazený v Německu a že bojoval v rámci SNP. Více faktů nemám.

Je možné získat nějaké informace o jeho historii za druhé světové války?

Děkuji za jakoukoliv pomoc či radu.
Mgr. Jan Dvořák
(jandvorak@yahoo.com)

Pripojena 846/19
Ostrava
CZ - 712 00 Ostrava 
Czech Republic
Europe
Cell phone : +420 604 226155