Pane Maryško omluvte se

12.02.2015 09:14

Pane Maryško, omluvte se!

 

Vážený pane Maryško,

 

my, lidické ženy a děti, jsme velice pobouřeni tím, co jste si dovolil napsat a prezentovat na svém facebookovém profilu. Nevíme, co byste asi řekl, kdyby někdo takhle zhanobil Vaši rodinu.

Z 203 žen, které musely 10. června 1942 opustit své domovy, přišly o muže a děti a byly uvězněny v německých koncentračních táborech, se po válce do Československa vrátilo 143 žen, dnes žijí pouze 3 ženy, nejstarší je 92 roků a nejmladší je 89 roků.

Nás lidických dětí přežilo pouze 17 ze 105 a v současné době jich žije už jen 13.

Žádáme Vás, abyste tuto hanebnost, kterou jste vymyslel a stvořil, stáhl a veřejně se nám lidickým omluvil jednak dopisem a také na Vašich stránkách.

 

                                                                      Lidické ženy a děti

K lidickým se připojujeme!

Členové Českého svazu bojovníků za svobodu jsou pobouřeni jednáním pana Maryšky. Jde o odporné zneužití lidické tragédie. Vnímáme jej jako hrubé pošlapání památky lidických mužů, žen a dětí. Byl to úmysl, neznalosti historie, nedostatek empatie či naprostá absence svědomí? To ví jen autor nechutného „kousku“ sám.

Bohužel, není to poprvé, kdy byla lidická tragédie zneužita. Jménem ČSBS žádám pana Maryšku o okamžitou veřejnou omluvu na jeho facebooku a samozřejmě písemnou omluvu lidickým občanům. Současně mu nabízím zprostředkování návštěvy Památníku Lidice i s odborným výkladem či jiné vypálené obce, Památníku Terezín případně i některého bývalého koncentračního tábora. Třeba pak pochopí, čeho se dopustil.

 

                                                          Ing. Jaroslav Vodička, předseda ČSBS