Paměti národa

15.06.2015 09:26

Místa paměti národa

 

 

Ve svých deseti letech se musel dívat na uřezané hlavy atentátníků, kteří ze světa sprovodili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, další byl vězněm koncentračního tábora Sachsenhausen. Jiný, potomek starobylého rodu pošumavských rabínů, byl poslán do Mauthausenu. Z fotografií na nás hledí pamětníci náletů za druhé světové války i ti, kteří prošli sovětskými gulagy, zažili řádění freikorpsu v českém pohraničí…

Záslužnou práci vyvíjí nezisková organizace Post Bellum. Založili ji novináři z Českého rozhlasu a BBC. Podle vlastních slov dělají prostou práci: natáčejí rozhovory s pamětníky a záznamy ukládají na internetový portál Paměť národa. Připojily se k nim rovněž organizace z desítek evropských zemí.

Z rozsáhlé sbírky, která čítá bezmála pět tisíc osudů, vzniká mj. stejnojmenný cyklus rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století, vysílaných každý týden Českým rozhlasem. Díky Nadaci Vodafone vznikla pro mobilní telefony aplikace Místa Paměti národa. Lze ji stáhnout do mobilu z App Store nebo Google Play a nezáleží, zda užíváte Android nebo iOS. Vyvinuta byla v roce 2013. Denně na ní pracují redaktoři, tzv. sběrači příběhů, programátoři a grafik.

„Ztrácíme historickou paměť?“ zamýšlí se Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel Post Bellum. A hledá odpověď: „Čím více let, tím více se příběh stává mýtem, legendou, či se úplně rozplyne.“ Každá generace si musí najít ten svůj a připojit ho do paměti národa.

Publikace je knihou bez konce. Objemnou a navzdory tomu nedopsanou. Vlastně ani nikdy dopsaná být nemůže. Život totiž formuje další a další osudy, o něž se dříve nebo později rozšíří. Je průvodcem českými, moravskými a slezskými obcemi, zapomenutými zákoutími, lesy i lukami, ulicemi i náměstími, kde se za protektorátu odehrály příběhy hrůzné, tragické, smutné. Nejsou vymyšlené. Jsou vzpomínkami očitých svědků, přímých účastníků oněch časů, jsou otiskem jejich paměti, paměti národa.

Její tvůrci odvedli obrovský kus práce, za niž jim patří upřímný dík. Dávají naději, že paměť národa nepropadne roštem času a zůstane zachována i pro generace příští. Pro národ a jeho existenci je nesmírně důležité naslouchat hlasu předků, hlasu jeho minulosti. Pokud by tak nečinil, těžko by chápal, odkud a kam kráčí.

Vypravte na výlet do historie, do národní paměti. Možná zjistíte, že tamten stařeček či ta bělovlasá paní od vedle jsou opravdovými hrdiny, že...

Knihu vydalo Nakladatelství JOTA, s. r. o.; Škárova 16, 612 00 Brno; tel.: 539 086 580; e-mail: jota@jota.cz; www.jota.cz)

                                                                                               Jana Vrzalová

 

Do rámečku

 

Myslíte, že má smysl zaznamenávat vzpomínky pamětníků významných dějinných událostí 20. století? Souhlasíte, že je třeba pomocí vyprávění lidských osudů připomínat, jaká naše nedávná minulost byla? Chcete podpořit naši činnost?

Staňte se členy Klubu přátel Paměti národa.

Více na www.klubpratelpametinaroda.cz