Oznámení

31.03.2017 08:53

OZNÁMENÍ

      Podle sdělení zveřejněném na webových stránkách Ministerstva obrany ČR (MO ČR) dne 30. 3. 2017, bylo ministrem obrany ČR pro rok 2017 pro Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) přiznáno 0,9% z celkové hodnoty žádaných grantů  4.395.000,- Kč.  Jedná se o částku 40.000,- Kč tj. pouze 1/7 neboli 14,28 % z celkové požadované finanční hodnoty projektu „Vzpomínkové večery“. Schválená částka 40.000,- Kč je určena pro vzpomínkový večer plánovaný na měsíc listopad 2017.

      ČSBS na rok 2016 od MO ČR neobdržel žádné granty na podporu projektů ČSBS, o které žádal, neboť včas nevyúčtoval granty obdržené od MO ČR v roce 2015. V září 2016 ČSBS požádal MO ČR o granty na níže uvedené projekty předpokládané k realizaci v roce 2017. O poskytnutí grantů k financování níže uvedených projektů požádal ČSBS ve výši 100% plánovaných nákladů s odůvodněním, že ČSBS se nemůže na financování plánovaných projektů podílet, protože nemá k dispozici žádné vlastní volné prostředky a nemůže získat ani závazný příslib poskytnutí jiných sponzorských darů.

      1.  Realizace vzpomínkových večerů v Praze na témata vztahující se k významným výročím Československé republiky. Projekt byl v minulých letech již několikrát realizován a uskutečňoval se v Zrcadlové kapli pražského Klementina nebo v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Vedle žáků a studentů pražských škol se těchto vzpomínkových večerů zúčastňují vrcholní představitelé hlavního města Prahy, představitelé MO ČR a další ústavní a státní představitelé České republiky. Přestože v  roce 2016 Český svaz bojovníků za svobodu žádný grant od MO ČR  na tento projekt neobdržel, bylo několik vzpomínkových večerů zorganizováno za podpory Magistrátu HMP.

          Pro rok 2017 byl projekt rozdělen na dvě části:

          a) na období 6 měsíců (březen – červen a dále září a říjen) …………..  240.000,- Kč

          b) a samostatně na měsíc listopad ………………………………………    40.000,- Kč     

              CELKEM požadavek na MO ČR ……………………………………   280.000,- Kč                                    

      2.  Realizace výstavy DOMÁCÍ ODBOJ – Jihomoravský kraj. V tomto případě jde současně o připomenutí si, že na odboji proti německé nacistické okupaci Čech a Moravy, se podílelo mnoho obyvatel v tehdejších okresech a krajích Čech
a Moravy, o kterých se dnes mnoho nehovoří. Tímto dlouhodobým projektem, který má postupně zahrnout všechny kraje České republiky, se mají tito, tzv. bezejmenní účastníci národního boje za osvobození více zviditelnit pro současné obyvatele krajů ČR. Dosud byly zorganizovány již dvě výstavy v rámci tohoto projektu a to MORAVA a dále ZLÍNSKÝ KRAJ. Rovněž pro tento projekt v roce 2016 Český svaz bojovníků za svobodu žádný grant od Ministerstva obrany neobdržel.

          Pro rok 2017 uplatnil ČSBS na MO ČR žádost o grant v hodnotě ………  100.000,- Kč

      3.  Realizace MEMORIÁLU genmjr. in memoriam Antonína Sochora. V tomto případě jde o připomenutí si významného vojáka, důstojníka 1. čs. armádního sboru v SSSR, který prošel bojovou cestu od  Buzuluku až do Prahy. Memoriál se uskutečňuje ve městě Stráž pod Ralskem, kde v nedalekém, tehdejším vojenském výcvikovém prostoru Antonín Sochor vedl výcvik budoucích důstojníků vznikající armády budoucího státu Izrael. V průběhu tohoto výcviku Antonín Sochor zahynul v důsledku automobilové nehody. Na organizaci Memoriálu se spolupodílejí oblastní organizace ČSBS a Jednota  Československé obce legionářské (ČsOL) v České Lípě a Základní škola genmjr. in memoriam Antonína Sochora ve Stráži pod Ralskem včetně představitelů města Stráž pod Ralskem. Pozdní vyúčtování tohoto projektu bývalým předsedou
OV ČSBS Česká Lípa za rok 2015 zapříčinilo, že v roce 2016 ČSBS žádný grant od MO ČR neobdržel.

          Pro rok 2017 uplatnil ČSBS na MO ČR žádost o grant v hodnotě ……….. 100.000,- Kč

      4.  Realizace projektu Péče o válečné veterány – členy ČSBS. V tomto případě jde o péči o válečné veterány členy ČSBS, držitele osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb, o jejich účasti na národním boji za osvobození z německé nacistické okupace, kteří jsou současně držiteli osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech ve znění pozdějších právních předpisů a kterých je v ČSBS řádově cca 600 z celkového počtu cca 800 válečných veteránů z  2. sv. války v České republice. Z válečných veteránů, členů ČSBS jsou cca 500 tzn. více než 2 třetiny, tzv. civilní váleční veteráni,
tzn. účastníci národního boje za osvobození z německé nacistické okupace v kategorii československý partyzán,
dále v kategorii účastník domácího nebo zahraničního hnutí a v kategorii účastník povstání v květnu 1945, který byl těžce raněn nebo utrpěl těžkou poruchu zdraví, kteří byli v říjnu 1946 zakladateli Svazu národní revoluce, předchůdce pozdějšího Svazu bojovníků za svobodu. Pro rok 2016 o přidělení grantu na tento projekt ČSBS nebylo žádáno.

         Pro rok 2017 uplatnil ČSBS na MO ČR žádost o grant v hodnotě ………. 3.915.500,- Kč

Ministr obrany ČR v rámci grantů rozdělovaných Ministerstvem obrany ČR ze státního rozpočtu rozdělil 19 spolkům spolupracujícím s rezortem MO ČR celkem 27.621.185,- KčZ této částky:

● Částka 40.000,-Kč byla přiznána pro 1/7  jednoho z projektů ČSBS a představuje celkem …...  0,14 %

● Celková částka 24.122.500,- Kč byla přiznána ČsOL na 47 projektů a představuje celke.…..… 87,33 %

● Zbývající částka 3.458.685,- Kč, což představuje 12,53 %, z celkové částky 27.621.185,- Kč, byla rozdělena na podporu dalších 47 projektů 17 spolků spolupracujících s rezortem MO ČR.

 
 
 
 
 
                                                                                                                      tiskový mluvčí ČSBS
                                                                                                                      MgA. Vladislav Kučík