OV ČSBS v Ústí nad Orlicí vydal knihu „Oběti předcházejí vítězství“

28.03.2006 09:42


Ač kniha pojednává o událostech před více než šedesáti lety, je neuvěřitelné, jak aktuální obsah má právě dnes. V podivné době, kdy je cílevědomě novodobými vykladači historie, za vydatné pomoci sdělovacích prostředků – tisku, rozhlasu a televize – znevažován a zpochybňován boj nemalé části českého národa za osvobození od nacistických okupantů v letech druhé světové války. Jak dodatečně vyšlo najevo, byl to dokonce boj o zachování jeho existence. 
Po pěti letech práce se podařilo autorovi Josefovi Havlovi zpracovat řadu autentických příběhů, dokumentujících usilovný odpor proti nezvaným a nevítaným „hostům“ ve východních Čechách v oblasti Podorlicka. Domácí odboj organizovaný a vedený v hluboké ilegalitě zde neměl pouze  symbolický charakter. Rychle dostal konkrétní podobu nejprve v letácích, neperiodických tiskovinách, později v sabotážích ve výrobě, dopravě a nakonec i v aktivním ozbrojeném odporu.
Střety na neviditelné frontě probíhaly v mimořádně složitých podmínkách a neobešly se bez velkých obětí. Bohužel, největší nebezpečí v nich nepředstavoval nacistický bezpečnostní aparát, ve kterém hráli významnou roli sudetští Němci znalí řeči i prostředí, ale jeho snaživí spolupracovníci pocházející z vlastních řad. Kolaboranti, konfidenti. V oblasti východních Čech opory pardubického a potažmo pražského gestapa. Dobové materiály uložené v archivech o tom vypovídají jasnou řečí. Jsou nezastupitelným zdrojem informací o vzájemném zápase, skutcích statečných i těch druhých. Oddělovat je ale od sebe není možné.
Ze zpracovaných příběhů těch, co již nejsou, i těch, kteří ještě vydávají osobní svědectví, lze dokladovat jednotlivé odnože odbojového hnutí, působící na území protektorátu, tedy i Podorlicku. Každá měla svůj význam, žádná nepřežila válečný čas a svoji činnost bez obětí. Jejich seznam, tvořící přílohu knihy, je neuvěřitelně dlouhý. Zahrnuje téměř pět set jmen. Přičemž není jisté, že je úplný.
Jména těch, kteří se dokázali nebezpečí smrti postavit tváří v tvář, dnes oslovují jen málo pamětníků. A patří mezi nezvratné zákony života, že i oni postupně zmizí. Proto je nutné alespoň v písemné formě zachovat osudy a památku těch, kteří pomohli vybojovat nerovný zápas, na jehož konci přece jen stálo vítězství.
Je smutnou skutečností a ostudou současnosti, že jejich skutky a jména je nutné bránit proti jejich hanobitelům. Takové je i poslání této knihy, kterou autor napsal v úzké spolupráci se členy Českého svazu bojovníků za svobodu bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Tato organizace dokázala navíc sehnat ve svých řadách značný finanční obnos a ten ještě doplnit o příspěvky z řady oslovených městských i obecních úřadů, aby se snížily prvotní náklady a příznivě ovlivnila prodejní cena publikace. Vydání se ujalo dlouhodobě aktivní Vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí.
V kvalitně vytištěné knize s pevnou vazbou je velká řada dobových fotografií, plánů a map. Atraktivní, graficky skvěle provedená obálka, činí knihu na knihkupeckých pultech nepřehlédnutelnou. Poněkud opožděná informace o této publikaci má přece jednu výhodu. Lze ji doplnit o čtenářské ohlasy. A ty jsou velmi příznivé. Kladně hodnotí neobvykle šťastný a kvalifikovaný výběr událostí národního vzdoru a jejich mimořádně čtivé zpracování. Jenom namátkou jde o události kolem 17. listopadu 1939, odboj a prohru rozvětvené českotřebovské mládežnické organizace, tolikrát popisovaný a nikdy do konce nedotažený tragický úlet pilota Kužely z Prahy na Slovensko, život a smrt profesora Radima Nováčka, vědce světového formátu, ale i docela běžné a dávno zapomenuté konce skromných lidí vzdoru proti hákovému kříži.
Publikace načasovaná k 60. výročí skončení válečného požáru na evropském kontinentu plní záměr jejího autora. Kniha Josefa Havla se prodává. Během několika týdnů zmizely z knihkupectví stovky výtisků. Lze ji doporučit všem, kteří mají zájem poznat, za jak těžkých podmínek se rodila naše svoboda a jak lehce díky naší lhostejnosti k činnosti páté kolony na našem území může být zase ztracena.
Knihu lze objednat i přímo v uvedeném vydavatelství.


OV ČSBS Ústí nad Orlicí