Otevřený dopis premiérovi

09.12.2011 15:07

 

Na adresu některých odpůrců protikorupční politiky vlády ČR se její předseda Petr Nečas vyjádřil v tom smyslu, že se tito pozdní kritici chovají jako partyzáni, kteří začali bojovat proti německé okupaci v dubnu 1945, tzn. v době kdy už byla 2. světová válka v Evropě vyhrána.

Premiér doslova řekl: „Jsou to protikorupční partyzáni z konce dubna 1945, kdy bylo jasné, jak válka dopadne.“ (Očima Martina Fendrycha, Partyzán Nečas a politika mafie - Týden.cz; 23.11.2011 15:28 Glosa)

Předsednictvo Českého svazu bojovníků za svobodu, na svém řádném jednání, které se uskutečnilo dne 6. prosince 2011, tento výrok, urážející nejen partyzány, ale všechny odbojáře, kteří proti okupantům bojovali, co nejrozhodněji odsoudilo a žádá, aby se předseda vlády účastníkům národního boje za osvobození z německé okupace, kteří vstoupili do partyzánských oddílů v uvedeném měsíci a roce, za svá slova veřejně omluvil.

Český svaz bojovníků za svobodu ve svých řadách sdružuje účastníky národního boje za osvobození z let 1938 až 1945, tzn. i partyzány, kteří do partyzánských jednotek vstupovali v dubnu 1945. Dělo se tak proto, že do té doby byli nuceni působit v hluboké ilegalitě. Dříve než v uvedeném čase se partyzánské jednotky nemohly vytvářet, neboť by to znamenalo  jejich jistou smrt. Represivní
a potlačovatelský aparát německých nacistů v protektorátu Čechy a Morava byl v březnu a dubnu 1945 ještě na takové úrovni, že nekoordinované otevřené vystoupení proti této moci bylo předem odsouzeno k zániku a zbytečným obětem.

Domníváme se, že sebemenší vystoupení proti nacistické okupaci v kterékoliv době vyžadovalo hrdinství a zaslouží si ocenění.

                                       Předsednictvo ÚV ČSBS dne 6. prosince 2011