Odpověď redaktorovi České televize ze dne 2. března 2017 na jeho žádost o natáčení reportáže k situaci na Kladně i v ČSBS obecně /kráceno/

07.03.2017 08:01

 

 

Vážený pane redaktore,

 

k Vašemu e-mailu se žádostí o natáčení rozhovoru pro Vaši reportáž k  vysílání Českou televizí uvádím tato sdělení:

- předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička je ještě několik dnů v lázních, po operaci, a zcela jistě žádný rozhovor České televizi poskytovat nebude.

 

K předloženým dotazům ale Vám, jako kolegovi, mohu sdělit, že odpovědi na ně naleznete:

- na stránkách: www.zasvobodu.cz, kde je zveřejněn zápis z mimořádného zasedání ÚV ČSBS z prosince 2016, který je i v servisu ČTK a také je na oněch stránkách, v rubrice Novinky, zveřejněn rozhovor, který předseda J. Vodička nedávno poskytnul "Parlamentním listům", a kde je  prakticky vše z toho, na co se dotazujete, osvětleno. (- např. žádná "nezákonnost"  v nakládání s prostředky ČSBS neexistuje.)

- V některém z únorových čísel čtrnáctideníku "Národní osvobození", nemám nyní jednotlivá čísla po ruce ,je pak článek přesně statisticky popisující stav a vývoj členské základy ČSBS. (-pokles členů není, v rámci řadu let sledované statistiky.)

Zde doplňuji ještě údaj ze zasedání ÚV ČSBS ze dne 21.2.2016, kde byla podána informace o aktuálním stavu členské základy u 50. organiazací ČSBS. Ze statistických hlášení  za rok 2016 vyplývá, že do ČSBS vstoupilo 519 nových členů a vystoupilo 532 členů, zde tedy úbytek z řady důvodů, včetně zdravotních, stěhování atp., ne jenom ono prosté vystoupení. (V počtech úbytku členů je zahrnuta i reogranizace kladenské organizace ČSBS.)

 

Zrušení - přesněji tedy reorganizace - kladenské organizace ČSBS proběhla přesně dle Stanov ČSBS a není třeba k tomu nic dodávat. Aktivity kolem nového spolku na Kladně, který zakládá část bývalých členů ČSBS, nejsou věcí ČSBS, a ani o těchto aktivitách nemáme žádné informace. Samozřejmě je ale dobře, když se lidé dávají dohromady pro aktivity, které jsou pro společnost cenné, potřebné. A ostatně, v duchu platného Občanského zákoníku, občan ČR může být členem i ve vícero spolcích najednou. Čili zde je skutečně vše na rozhodování samotného občana, v jakém spolku, a v kolika spolcích, se chce osobně angažovat.

 

Podávám Vám tyto informace a jsem s pozdravem:

 

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí