Odkaz bojovníků za svobodu musí zůstat živý

09.11.2011 18:08

Právo na svobodu je zdánlivě nezpochybnitelným lidským právem. V novodobých českých dějinách však bylo našemu národu několikrát upřeno a ti, kdo se s tím nemínili smířit, platili často za obranu svobody životem. Stalo se tak i v březnu 1939, kdy naši zemi okupovalo nacistické Německo. Jedním z prvních kroků směřujících k likvidaci české inteligence i národa jako celku byla perzekuce studentů a uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939, která dala podnět k vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva. Tento brutální útok také citelně zasáhl studentské město Brno. Kounicovy koleje byly obsazeny, byla zde zřízena věznice gestapa, shromaždiště transportů do koncentračních táborů, a později popraviště na nádvoří.

U příležitosti 72. výročí těchto událostí se 16. listopadu od 15 hodin uskuteční v Kounicových kolejích v Králově ulici v Brně-Žabovřeskách pietní akt, který pořádá Český svaz bojovníků za svobodu Brno. Jeho účastníci položí květiny v místech někdejšího nacistického popraviště na nádvoří Kounicových kolejí a v Pamětní síni vyslechnou projev, po němž bude následovat beseda a diskuse.

Cílem ČSBS, jehož členy jsou účastníci národního boje za svobodu bývalé Československé republiky, je uchovat v paměti národa – a zvláště jeho nejmladší generace – vzpomínky na hrdinství všech, kteří byli za protifašistický odboj perzekvováni či umírali ve věznicích a koncentračních táborech.

Svaz bojovníků navazuje na tradice organizací, v nichž se po druhé světové válce sdružovali členové československého národního odboje. V současné době má sdružení v Brně 374 organizovaných členů v 17 základních organizacích. Prostřednictvím vzpomínkových akcí, ale i přednášek či besed v Pamětní síni Kounicových kolejí v Brně se svaz snaží podat žákům, studentům a ostatní veřejnosti pravdivý a nedeformovaný obraz československého domácího i zahraničního odboje za 2. světové války. Všichni členové svazu považují za svůj největší úkol nepřipustit, aby bylo zapomenuto hrdinství těch, kteří bojovali, trpěli a umírali za lepší budoucnost naší země.

Památník Kounicových kolejí v Brně-Žabovřeskách v ulici Králova je pro všechny zájemce volně přístupný. Historickou expozici lze navštívit po předchozí telefonické domluvě se správou Památníku Kounicových kolejí: Milena Spoustová, telefon: 543 248 941, 732 538 312.

Mgr. Jan Jandl, předseda Historicko-dokumentační komise Kounicových kolejí

Vyšlo v čísle 23 (9. listopadu 2011 )