Odboj po vyhlášení protektorátu

23.04.2012 09:30

 

Nejširší vrstvy českého národa reagovaly na stav po 15. března 1939 odmítavě. Charakteristickým rysem tohoto nesouhlasu bylo národní a protiněmecké zaměření. Byly strhávány nacistické symboly a vyhlášky, objevovaly se protiněmecké nápisy. K projevům odporu se využívala divadelní představení,  zpěv národních písní,  vzpomínka na  K.H. Máchu v panteonu Národního muzea 6. května 1939. vzpomínkový večer u Smetanova hrobu, u hrobu Neznámého vojína a při jiných akcích. V Ostravě se změnil Svátek matek v 80 000 manifestaci, tradiční náboženské slavnosti,  např. před pomníkem  mistra Jana Husa, Řipská pouť u Roudnice n/L. Chodská pouť ke sv. Vavřinečku u Domažlic, pouť na Hostýně a v dalších místech se využívaly k protinacistickým manifestacím. Vznikaly první ilegální organizace.  K vyvrcholení tohoto odporu došlo 28. října 1939.