Obracíme se na možné pamětníky …

21.05.2012 09:49

Obracíme se na možné pamětníky či jejich potomky o pomoc při získávání dalších informací o případu spojeném s poslechem čs. rozhlasového vysílání z Londýna v obci Myslovice u Klatov v letech 1940-1942 a s osudy Josefy Vejlupka, který bojoval jako letec v čs. jednotce v Anglii.

Během roku 1942 bylo v obci Myslovice zatčeno 45 občanů za zakázaný poslech v hostinci U Kantů. František Kanta (hospodský, narozený 9. 11. 1905) byl zastřelen v Lubském lese 25. 6. či 26. 6. 1942. Někteří byli odsouzeni v Praze, ale většina v Drážďanech.
Uvítáme jakékoliv doplňující informace týkající se i obce Myslovice především za protektorátu Čechy a Morava. Připravovaná publikace vyjde v říjnu tohoto roku a její slavnostní prezentace proběhne v Myslovicích dne 20. října 2012 během srazu rodáků. Na knize pracujeme od ledna 2010.
Za jakoukoliv pomoc děkujeme.

Mgr. Milan Strnad a Dobromil Strnad

SpsKt.Strnad@seznam.cz