O Češích z Volyně a jejich odboji

28.03.2006 09:43

Zájemcům o literaturu faktu a moderních českých dějin, spojených s obdobím první a druhé světové války, se nabízí příležitost přečíst si zajímavou knihu. Za odborné spolupráce s Vojenským historickým ústavem vychází již podruhé sborník studií a vzpomínek VOLYŇŠTÍ ČEŠI V PRVNÍM A DRUHÉM ODBOJI. Vydavatel,  Český svaz bojovníků za svobodu, tak po pěti letech opakuje úspěch s prvním vydáním (1999), tentokrát doplněném a rozšířeném. Na 430 stranách se čtenář dozví celou řadu zajímavých informací a údajů o komunitě Volyňských Čechů a jejich podílu na vzniku Československé republiky v roce 1918 a její restauraci v roce 1945. V obou případech se tak stalo skrze vojenský program zahraničního odboje, který Volyňští Češi podpořili vstupem do československého vojska a účastí na válečných operacích.
Autoři Ing. Jiří Hofman a Ing. Václav Širc, ve spolupráci s doc. Dr. Jaroslavem Vaculíkem, CSc, zavádějí čtenáře do prostředí jim důvěrně známého, v němž léta žili, z něhož vyšli a měli též osobní účast na popisovaných událostech, spojených s osudem Volyňských Čechů v posledním století, uspořádali knihu do dvou dílů: Na frontách a V zázemí. První díl pak do dvou částí: I. Protirakouský odboj v letech 1914-1918 a II. Protinacistický odboj v letech 1939-1945. Druhé části je věnována podstatná část publikace. V pěti kapitolách se čtenář dočítá o odbojové organizaci BLANÍK a její činnosti na Volyni, o podílu Volyňských Čechů na vojenském odboji v zahraničním československém vojsku, o vojenských ztrátách v řadách polské armády, v Rudé armádě i v řadách partyzánských jednotek a 1. československého armádního sboru v SSSR. Druhý díl, pojednávající o dramatických osudech obyvatel České Volyně v poslední válce, je děsivým svědectvím o utrpení, jemuž byli vystaveni všichni za německé okupace. Zdejší Židé se stávali vyhledávaným cílem nacistického holocaustu, teroru a pogromů ukrajinských banderovců. Jednotlivé kapitoly jsou spojeny vhodně zařazenými, výstižnými a umělecky zdařilými ilustracemi Ing. arch. Jiřího Železného. Kniha je k dostání na Československé obci legionářské, v hotelu LEGIE na náměstí I. P. Pavlova v Praze 2 u  Ing. J. Hofmana.
Publikace má především značnou hodnotu dokumentační, potvrzenou odbornými posudky kvalifikovaných vojenských historiků (Karel Pichlík  a Petr Hofman). Množství pečlivě zpracovaných jmenných seznamů a tabulkových přehledů bylo zhotoveno na základě studia archivních fondů z Ústředního vojenského archivu, Státního ústředního archivu, Památníku holocaustu v Jeruzalémě atd. Tu potvrzují též očividná svědectví účastníků inkriminovaných událostí, kronik českých obcí na Volyni, literárních a tiskových pramenů.
Mimořádnou zásluhu na knize VOLYŇŠTÍ ČEŠI V PRVNÍM A DRUHÉM ODBOJI má Ing. Jiří Hofman. Byl vlastně autorem celého projektu. Řadu let pracoval s pamětníky, shromažďoval korespondenci, vzpomínky, svědectví, fakta, ověřoval je, získával spolupracovníky, neváhal oslovit státní úředníky i ústavní činitele, hledal podporu na všech stranách a občas ji nalézal. Touto knihou, která připomíná devadesáté výročí založení České družiny v Rusku a šedesáté výročí hromadného nástupu Volyňských Čechů do československých vojenských jednotek v Sovětském svazu, vrcholí, ale nekončí jeho pozoruhodná účast na věcech veřejných. Připomínáme jeho podíl na ideovém řešení Památníku čs. zahraničním vojákům , účastníkům druhé světové války na Vítězném náměstí v Praze-Dejvicích, včetně informačního stánku, který je jeho součástí a na němž se rozhodující mírou podílel. Když k tomu připomeneme účast na realizaci rozvoje oboru radiotechnických pátračů, známých jako TAMARA, pak je k čemu blahopřát. Činíme tak rádi, s obdivem i uznáním!


JIŘÍ ŠOLC