Nevšední, vskutku osvětovou akci budou sledovat a průběžně o ní informovat.:

15.02.2016 10:07

DIVADLO POD PALMOVKOU v Praze-Libni (dříve Divadlo S. K. Neumanna)

 

připravuje největší autogramiádu a besedy s potomky, příbuznými, partnery, partnerkami

českých známých a významných osobností (i z minulého století).

Budou tak právem připomenuti naši spisovatelé, ilustrátoři, malíři, výtvarníci,

fotografové, zpěváci, herci, architekti, vědci, lékaři, sportovci, odbojáři, politici aj.

 

H l e d á m e  potomky nebo informace o nich!

 

Neobvyklé setkání se bude konat po celý den v listopadu 2016 ve všech prostorách divadla – v jednotlivých čtyřech patrech – klub, foyer, studio a jeviště.

 

 

Nabízíme úsměvnou knížku všem příznivcům našeho mateřského jazyka

 

Třesky plesky – hezky česky

 

Z obsahu:

-František Nepil: O mluvení a žvanění

-Radovan Lukavský: O barbarizaci českého jazyka

-Karel Čapek a pravopis

-Jaroslav Stára: O slovech jako medle, drdle

-Ludvík Vaculík: Úvahy nad větami

-Ivo Jahelka: Mluva v soudních síních

-Jana Koubková: Hrátky s češtinou

-Ondřej Suchý: Slovní hříčky

-Karel Plíhal: Rozverná poezie

-Jiří Dědeček: Slova

-Antonín Brousek: Česká literatura ve verších

-Jaroslava Hlavsová: Kalendář jednotlivých měsíců v češtině

 

Anketní hravé otázky Vráti Ebra a vtipné odpovědi známých osobností – anekdoty a výroky – výrazy pro slovo ´kouřit´ – pozměněná přísloví – kouzla s čárkou, tečkou, dvojtečkou – úsměvná povídka na „H“ – kuriózní tiskové chyby – jazykolamy – slovohrátky

 

Třesky plesky – hezky česky

S láskou k naší mateřštině zaznamenával, sbíral a sestavil Vráťa Ebr.

Se stejným vztahem k naší mateřštině ilustroval grafik a portrétista Karel Benetka (ilustrátor učebnic a řady humoristických knížek).

Nezvyklou, ba originální úpravu kompletní knihy navrhla a vymyslela Lenka Střížovská – grafička, výtvarnice, typografka.

 

Knihu Třesky plesky – hezky česky vydalo třebíčské nakladatelství Akcent a expeduje ji do široké sítě různých knihkupectví v celé republice (199 Kč).

 

Srdečně vás zdraví zdravý Vráťa Ebr

mobil: 720 442 304

email: vrata.ebr@seznam.cz

 

 

 

Nevšední, vskutku osvětovou akci budou sledovat a průběžně o ní informovat.:

 

internetový rozhlas TIP RADIO – http://tipradio.cz

týdeník NAŠE RODINA,

čtvrtletník PŘÍLEPSKÝ ZPRAVODAJ

 

Prosíme – podejte nám zprávu na kontaktní adresu:

 

Vratislav  E b r

mobil 720 442 304

email: vrata.ebr@seznam.cz

 

Za přípravný výbor:

Bára  T ů m o v á

vedoucí oddělení marketingu a produkce

Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

email: barbora.tumova@divadlopodpalmovkou.cz