Nesmrtelný pluk v České republice

06.04.2016 14:02

Nesmrtelný pluk v České republice

 

Přijďte s námi uctít statečnost našich předků prostřednictvím neformálního spolku  NESMRTELNÝ PLUK, k němuž se hlásí Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz vojenských veteránů ČR, Společnost Ludvíka Svobody, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a Spolek za evropskou multikulturní společnost.

Dne 8. května 2016 bude pořádána úvodní akce Nesmrtelného pluku v České republice,  pochod potomků našich předků, kteří přispěli k vítězství nad fašismem.

 

Tímto pochodem bychom rádi uctili statečnost všech lidí, kteří prošli těžkým obdobím
2. světové války války ať už jako příslušníci armády v zahraničí nebo partyzáni a odbojáři na domácí frontě,  vězni v koncentračních táborech nebo děti války. Hlavním cílem projektu Nesmrtelný pluk je zachránit a obnovit osobní rodinné vzpomínky na tyto účastníky druhé světové války. Současně bychom chtěli, aby si v této neklidné době, plné lokálních válečných konfliktů, především mladá generace uvědomila, jak je důležité snažit se o život v míru.

 

Pokud se chcete akce zúčastnit a podpořit tento projekt, vytiskněte si prosím fotografii osoby, kterou chcete představit  (ideálně rozměr A3 nebo A4)  a přijďte  dne 8. 5. 2016 ve 13 hodin na Loretánské náměstí na Pražském hradě. Z Loretánského náměstí se účastníci pochodu Nesmrtelný pluk přesune na Hradčanské náměstí, kde od 14 hodin proběhne koncert dětských pěveckých sborů z  České republiky a z Ruské federace, které zde představí svůj program na počest Dne vítězství.

 

Účast na akci je dobrovolná a akce nesmí být zneužita k jakékoliv politické propagaci.