Nepřehlédněte

27.01.2016 13:47

NEPŘEHLÉDNĚTE!

 

 

Uzávěrka přihlášek literárních soutěží

 E. E. KISCHE (Letohrad)

a

Miroslava IVANOVA (Svět knihy Praha) 

je 28. února 2015

 

Přihlášky do soutěží, jejichž spolupořadatelem je i ČSBS (formou dopisu) a knihy (ve dvou výtiscích) zasílejte pro soutěž EEK (rok vydání 2014) na adresu Správa odkazu E. E. Kische (Miroslav Kučera), Ouholická 453/35, 181 00 Praha 8 – Čimice; pro literární Ceny a regionální Ceny Miroslava Ivanova (rok vydání 2012 až 2014) na adresu Jan Halada, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, tel. 222 112 249, e-mail: halada@fsv.cuni.cz

 

      Informace o soutěžích a kontakt na KALF: tel. 233 551 129 , mob.  603 766 044 ,

e-mail mirek.krimi@wo.cz