Některé údaje o činnosti Rady seniorů za rok 2015 s následky pro seniorskou populaci.

30.11.2015 08:18

Některé údaje o činnosti Rady seniorů za rok 2015 s následky pro seniorskou populaci.

 

Nejdříve několik slov k řešení důchodů.

Je třeba si uvědomit, že v tomto směru je třeba rozlišit současné seniory a budoucí, kteří jsou na začátku svého kariérního vývoje. Tyto dvě kategorie vyžadují odlišný přístup.

Současní senioři většinou ukončili svoje celoživotní profesní působení a jejich příjmy i odvozené odvody do státního rozpočtu většinou neumožnily ukládání prostředků pro stáří. Je známo, že konstrukce mezd a platů ještě dlouho po roce 1989 sledovala tendenci minimálních životních potřeb a podmínky poskytovaly minimální možnosti dalších příjmů.

Za celoživotní práci ve prospěch společnosti a na státní důchodový účet vložené prostředky do zabezpečení ve stáří získávají dnes svůj důchod, jehož výše sleduje stejné principy, jako byly jejich minulé profesní příjmy.

Protože minulé přebytky na tomto účtu byly jednotlivými vládami použity na jiné účely, má stát povinnost manka na tomto účtu nahradit z jiných získaných prostředků.

 

Současní pracující jsou v jiné situaci. Za své příjmy si odpovídají sami.

Mají možnost více současných zaměstnání, existují odbory a jednání se zaměstnavateli, připojištění a další možnosti k dosažení vyšších příjmů nebo úspor, které by měly stačit pro život po ukončení aktivní činnosti.  

To je laická úvaha, která může, ale nemusí být platná.  

 

Důležitá je činnost pro současné seniory

ČSBS je jedním ze zakladatelů jedné z nejdůležitějších seniorských organizací, Rady seniorů České republiky.

Protože náš svaz má většinou seniorské členy bude nás jistě zajímat činnost Rady seniorů v letošním roce.

 

Boj o valorizaci důchodů

V dubnu 2015 zaslala Rada seniorů (dále RS) dopis ministryni práce a sociálních věcí, požadující valorizaci důchodu v roce 2015 o 339 Kč, tj. o 2%. Tato částka odpovídala snížení kupní síly důchodců v letech 2010 – 2013. Současně předložila RS návrh na změnu zákona o valorizaci důchodu, obsahující jinou konstrukci valorizace a jeho předložení vládě, potažmo Parlamentu ČR. Tento návrh vycházel z ceny spotřebního koše seniorů, který je poněkud nákladnější než u průměru občanů a zvýšení dosavadní 1/3 přírůstku průměrných mezd na 1/2. O tomto požadavku byla informovaná média na tiskové konferenci, která se konala také v dubnu 2015.

V květnu 2015 požádala RS o přijetí svého vedení ministrem financí a šéfem hnutí Ano, a při té příležitosti byl ministr Babiš informován o těchto požadavcích, včetně výše této valorizace.

 

Již v minulém roce RS uzavřela s hlavními parlamentními politickými stranami dohody. V červnu došlo k jednání s těmito stranami, při němž RS sdělila, že oceňuje, že vláda navrhuje vyšší než zákonnou valorizaci, avšak s navrhovanou výší nesouhlasí. (Jak známo, podle návrhu vlády byla valorizace stanovena na 40 Kč a současně bylo vedení těchto stran informováno, že RS bude hledat podporu u poslanců na vyšší valorizaci.

 

V září posílá RS dopis všem poslancům a poslankyním se žádostí, aby nepodpořili vládní návrh na jednorázový příspěvek pro příjemce penzí ve výši 600 Kč, a žádá příspěvek aspoň 1000 až 1200 Kč.

 

Hlasování sněmovny Parlamentu ČR 13. listopadu 2015.

Nutno předeslat, že tato otázka byla předložena parlamentu s volným hlasováním poslanců.

Ministryně práce a sociálních věcí předložila návrh na valorizaci penzí od dubna 2016 o 1,2% zamítnut 71 hlasy, pro bylo 68. Poté byl místo valorizace navržen jednorázový příspěvek, který nakonec byl odhlasován ve výši 1200 Kč, pro tento návrh hlasovalo 156 přítomných poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.  Takže důchodci si v roce 2015 přilepší o 100 + 40 Kč měsíčně, což zdaleka nekompenzuje inflaci, zvýšení mezd a platů v státním sektoru za léta 2010 – 2014.

 

Další aktivity RS na pomoc seniorům

Byl předložen návrh vládě týkající se zákona o Neziskových zdravotnických organizacích. RS Podporuje myšlenku zákona, ale žádá dopracování ustanovení tzv. vedlejší činnosti o požadavek na transformaci městských nemocnic na neziskové a ustavení dozorčích rad v těchto nemocnicích.

 

Připomínky k zákonu o sociální ochraně osamělých seniorů bydlících v nájemných bytech. Vzhledem k zneužívání příspěvků na bydlení byla snížena jeho výše.  RS předkládá návrh na doplnění zákona o ochraně seniorů nad 65 let, jejichž příjmy nedosahují stanovené výše.

 

 

 

Požadavek na zvýšení příspěvku na péči o závislou osobu nad 18 let v 

prvním stupni závislosti z 800 na 2000 Kč, se zdůvodněním poklesu kupní síly v posledních letech o 18,6%.

 

V paragrafovaném znění byl předložen návrh zákona na bezplatné očkování proti pneumokokové infekci všech seniorů nad 65 let.

 

Stejným způsobem byl předložen návrh zákona o seniorech obsahující postavení seniorů a seniorských organizací ve společnosti podle vzoru obdobného rakouského zákona.

 

Dlouhodobé členství předsedy RS ve vládní komisi pro důchodové zabezpečení, které ovlivnilo i vydání tzv. Zelené knihy, která mimo jiné obsahuje návrh na nový výpočet zákona o valorizaci všech druhů

důchodů.

 

Veškerá činnost Rady seniorů směřuje k zlepšení situace seniorů, kteří svým počtem jsou významnou částí voličů. Tuto skutečnost si uvědomuje i vláda a jednotlivé politické strany. K vážnému posuzování návrhů RS přispívá jejich zpracování na vysoké odborné úrovni, kterou zaručuje legislativní komise zřízená předsednictvem RS, kterou řídí uznávaný profesionál, předseda RS pan Dr. Zdeněk Pernes.   

 

                                                                                                                      Pavel Vranský

Honorář na fond NO