Národní hřbitov Spořilov

27.01.2015 10:25

Městská část Praha 4

k rukám všem členům Zastupitelstva Městské části Praha 4

Antala Staška 2059/80b

140 46 Praha 4 - Krč

V Praze dne 21. ledna 2015

Vážení členové Zastupitelstva, radní a předsedové odborných komisí Městské části Praha 4,

Obracíme se na vás se žádostí o

 • zrušení usnesení č. 16Z/57/2013 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 4 ze dne
  18. 9 2013, týkající se revitalizace Národního hřbitova Spořilov podle tzv. revitalizačního projektu Ateliéru Sendler-Babka z Brna
 • vyjmutí z projektového řešení a z realizace revitalizačního projektu Ateliéru Sendler-Babka z Brna území Národního hřbitova, který byl spolu s kostelem sv. Anežky České a přilehlými pozemky na parcelách č. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 5829, 5842 k. ú. Záběhlice, Praha 4 Spořilov prohlášen podle ustanovení § 27 odst. 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb. o státní památkové péči za kulturní památku.

Svojí žádost odůvodňujeme takto:

 1. V žádném případě nemůžeme souhlasit s tzv. revitalizací stávajícího území Národního hřbitova Spořilov, která:
 • zruší dnešní, zcela vyhovující úpravu pietního místa na Národním hřbitově na Roztylském náměstí prohlášenou za kulturní památku
 • odstraní veškerou výzdobu až na čtyři mramorové desky se jmény čtyř spořilovských bojovníků z Pražského povstání 1945
 • odstraní oplocení Národního hřbitova, které chrání památné místo před nezvanými návštěvníky, vandaly a před jeho znečisťováním
 • předpokládá nevhodné umístění desky na pravé straně komplexu pietního místa rovnoběžně s osou náměstí a bokem k čelnímu pohledu na hroby, které neumožňuje přečíst ani rozpoznat obsah a účel desky, aniž by se vstoupilo do prostoru válečných hrobů
 • nerespektuje existenci nové pamětní desky se jmény 67. obětí druhé světové války se statutem válečného hrobu podle § 2 odstavec (2) zákona 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech, odhalené na slavnostním shromáždění konaném dne 7. května 2013
 • ohrozí Národní hřbitov Spořilov, který je nedílnou součástí Národní kulturní památky, vyhlášené podle Zákona o kulturních památkách vydaného ministrem kultury České republiky
 • neposkytuje dostatečný prostor pro shromáždění u významných událostí většímu počtu občanů, nejenom účastníkům odboje a jejich pozůstalým, ale i vlastencům, legionářům, Sokolům, Junákům, Baráčníkům, žákům spořilovských škol a veškerému občanstvu Spořilova a okolí kteří se tam tradičně setkávají od května 1945 při příležitosti výročí Pražského povstání českého lidu, podle § 3 zákona 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech, kde je vlastník válečného hrobu, jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, pokud je válečný hrob mimo pohřebiště, povinen umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob.
 1. Nesprávným a chybným rozhodnutím Zastupitelstva MČ Praha 4 dochází na Roztylském náměstí k porušení Zákona České republiky č. 122/2004 Sb. ze dne 20. února 2004 o válečných hrobech a pietních místech, část první, §2, a § 3, zákona č. 500/2004 Sb. o státní památkové péči za kulturní památku a Zákona o národních památkách.
 2. Výše uvedené stanovisko plně podporuje Ústřední výbor ČSBS, OV ČSBS pro Prahu 4 a Sdružení Českého národního povstání.

Věříme, že se nám společným úsilím podaří zastavit celou akci, která poškozuje vojensko-historické kulturní dědictví našeho národa.

Ing. Vladimír Prchlík, CSc.                                         Vladimír Dvořák, dipl. tech.

statutární zástupce                                                     předseda 54. ZO ČSBS na Spořilově

Sboru pro obnovu pomníku

Hrdinům od Zborova, o. s.

Současná situace Národního hřbitova k 5. červnu 2013


Situace podle projektu Ing. Arch. Sendlera