Národe můj!

16.01.2013 12:45


Pravidelně odebírám Národní osvobození (především kvůli historii druhého odboje a válečných událostí) a všímám si častého používání poezie k podpoření národního sebeuvědomění.

Jsem začínající novinář (Literární noviny), spisovatel a básník (vydal jsem tři menší sbírky poezie, první sbírku povídek a knihu článků o historii, vše v Olympii) a také se považuji za vlastence, takže jsem se od svého oblíbeného žánru depresivní poezie na čas odvrátil a napsal jsem tři básně vlastenecké. Pokud byste měli zájem, nabízím je k otisknutí (všiml jsem si, že pod články máte občas uvedeno, že honorář je darován tam a tam - já o žádné honoráře zájem nemám).
Posílám zatím jednu z oněch tří básní s názvem Národe můj!
S pozdravem

Tomáš Hejna

Národe můj a Země má,
Praotec Čech z nás těžkou hlavu má.
Dívá se z výše slovanského nebe,
jak jeho národ potápí sám sebe!

Národe můj a Země má,
Otec vlasti nás proklíná.
Za to, že co on pracně stvořil,
lid náš rychle a hravě zbořil.

Národe můj a Země má,
Komenský oči si zakrývá.
Předtím jak jeho drahá vlast
k pravěké hlouposti se vrací zas.

Národe můj a Země má,
Masaryk „Tatíček“ znovu umírá.
Protože jeho demokratický stát
začal také umírat.

Národe můj a Země má!
Vzchop se, povstaň, buď zase svá!