Na každém kroku boj

20.08.2012 15:48

Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky vydává monografii historie brigády s názvem Na každém kroku boj.
Autorka Mgr. Marie Hrošová vzala na sebe nelehký úkol zpracovat všechny etapy bojové cesty partyzánské brigády jako jednotného bojového celku.
Kniha vyšla v nákladu 1000 ks. Počet stran textu s fotografiemi a přílohami cca 420.

Bohužel nyní je kniha rozebrána. Uvažuje se o dotisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poděkování od Ing. Jiřího Vaníka

 "Děkuji paní Marii Hrošové za publikaci Na každém kroku boj, kterou jsem

 obdržel darem od paní Fabiánkové. Moc jsem se na tuto knihu těšil.

 Paní Hrošová - Je to úžasná kniha a skvělá práce."