Na každém kroku boj

10.07.2012 20:38

Historická skupina 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky vydává monografii historie brigády s názvem Na každém kroku boj.
Její autorka, historička Mgr. Marie Hrošová, na sebe vzala nelehký úkol pokud možno zpracovat všechny etapy bojové cesty jejích příslušníků jako
jednotného ozbrojeného celku.
Kniha vyjde začátkem letošního září nákladem 1 000 kusů. Počet stránek textu s fotografiemi je 320, s přílohami 420.
Zájemci o ni se mohou přihlásit na adresu: Ing. Hana Fabiánková, Janáčkova 830/24, 697 01 Kyjov, tel: 607 254 431