MV ČSBS Brno odsuzuje politické a mediální útoky proti hlavě státu

04.12.2014 10:44

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno odsuzuje politické a mediální útoky proti hlavě státu

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno co nejrozhodněji odsuzuje sílící politické a mediální útoky vůči prezidentu České republiky Miloši Zemanovi, jakožto v přímých volbách legitimně zvolené hlavě našeho státu. Tyto stupňující se nesmyslné útoky a osočování mnohých novinářů a politických představitelů svědčí o tom, že tito lidé se dodnes nesmířili se zvolením Miloše Zemana prezidentem České republiky. Od samého počátku jeho prezidentství proti němu vedou nechutné a urážlivé útoky a pomlouvačné kampaně, jejímž vyvrcholením jsou v poslední době dokonce výzvy k jeho odstoupení z funkce prezidenta republiky.

Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno odsuzuje letošní zneužití významného výročí 17. listopadu, které se v našich dějinách váže ke dvěma historickým událostem – výročí nacistické perzekuce vůči českým vysokoškolským studentům a české inteligenci vůbec v roce 1939 a výročí počátku protikomunistické revoluce v roce 1989. V tento významný den a státní svátek České republiky si mají naši spoluobčané pietně vzpomenout na oběti protinacistického a protikomunistického odboje, nikoliv jej zneužívat k cílené politické agitaci a kampani, tím méně k veřejným slovním či dokonce fyzickým útokům proti prezidentu České republiky, dokonce za osobní účasti zahraničních politických představitelů.

 

V Brně dne 1. 12. 2014

Za MěV ČSBS Brno:

 

Irena Matyášková, v.r.

 předsedkyně

 

Mgr. Jan Jandl, v.r.

místopředseda