Motykou chleba neukrojíš

01.10.2014 12:43

Vydavatelská rada Ministerstva obrany ČR na svém zasedání koncem září vyškrtla ze seznamu svých tiskovin katalog o díle malíře-partyzána Vlastislava Boháče (1921-2014) a jeho otce, ruského legionáře, Václava Boháče (1890-1951). Důvod? Musí se šetřit.

 

Autoritativní rozhodnutí tohoto poradního orgánu ředitele kabinetu ministra obrany nese hned několik smutečních prvků. Na řadě vojenských shromáždění k uctění památky příslušníků druhého odboje se vždy hovořilo o jejich podpoře, leskla se plata s medailemi, cinkaly sklenky k přípitku. Ale když se slova mají obrátit ve skutek, je náhle neobyčejný životní příběh nadaného umělce a neohroženého bojovníka proti nacismu V. Boháče přítěží. Dokonce pracovník Vojenského historického ústavu, který má šíření vojenských tradic ve svém erbu, pan Ludoví Kiš, zvedl ruku pro likvidaci katalogu.

Potrhanou náplastí na hořkost z takového rozhodnutí má být další škrt – publikace k 60. výročí VUS Ondráš. Ale publikace je vlastně kniha, kdežto katalog výstavy představuje třicet stránek papíru formátu A5 a rozdíl bude vykazovat i výše nákladu. Srovnávat hrušky s náboji do pistole je možné, obě položky jsou přece určeny člověku.

Považoval jsem výstavu obrazů partyzána Vlastislava Boháče a osobních věcí ruského legionáře Václava Boháče na půdě ministerstva obrany u příležitosti Dne válečných veteránů za kytici vlčích máků položenou na jejich hroby. Ale výstava bez katalogu je jako kytce bez barev. Přitom kapička finanční úspory (jde o částku zhruba 15.000 Kč dle výpočtů civilní tiskárny), získaná škrtem katalogu v moři dalších výdajů na tiskoviny v resortu obrany hladinu nesníží.

Ministerstvo obrany disponuje tiskovým zařízením, kde by vyjetí např. 200 kusů katalogu trvalo dvě hodiny. Dvě hodiny pracovního času, za oběť by přišlo pět balíků papíru a ubylo by něco barvy v mašině. To je očima rady příliš drahé. Cena života partyzána, který míchal a nastražoval výbušniny před německé kolony a cena života ruského legionáře, který prošel peklem první světové války je tak nepatrná, že se škrtne úplně.

Jedno přísloví říká, motykou chleba neukrojíš. Aniž by vstřícně rada uložila organizátorům výstavy, že musí změnit barevnou verzi katalogu za černobílou a snížit jeho rozsah i náklad, rovnou požadavek vymazala ze seznamu. Místo aby nabídla nůž k rozkrájení bochníku chleba na krajíčky pro všechny hosty výstavy, hodila po nás motykou...

 

                                                    Pavel Šmidrkal

                                                   kurátor výstavy