Mobilizace čs. armády v září 1938

23.04.2012 09:27

V září 1938 vyvrcholil tlak nacistického Německa na ČSR. V těsné blízkosti našich hranic se konaly rozsáhlé manévry nacistické armády jako příprava na obsazení republiky podle plánu pod názvem Fall grün (Plán zelený). Hitlerův projev v noci z 12. na 13. září 1938 se stal signálem k rozpoutání henleinovského puče s cílem vyvolat v pohraničních oblastech občanskou válku a k ustanovení teroristických oddílů Freikorps. Vystupňovaly se útoky maďarských a polských záškodníků na našem území, jakož i tlaky ze strany Velké Británie a Francie na přijetí územních požadavků Německa. Kapitulantský postoj tehdejší čs. vlády vedené ministerským předsedou Hodžou vyvolal masový odpor a četná protestní shromáždění. Ministerským předsedou byl presidentem Benešem jmenován gen.J. Syrový, legionářský hrdina a jeho vláda vyhlásila pod tlakem veřejnosti 23. září 1938 všeobecnou mobilizaci záložníků do 40 let a příslušníků speciálních jednotek i nad 40 let. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů. I tato mobilizace bylo skvěle provedena, během 24 hodin nastoupilo 80% povolaných záložníků, podporovaných naprostou většinou obyvatelstva. Avšak i v tomto případě nepomohla tato mobilizace k zachování celistvosti  Československa.