Mobilizace čs. armády v květnu 1938

23.04.2012 09:26

Obsazením Rakouska nacistickým Německem se ČSR dostala politicky a vojensky do velmi nebezpečné situace. Kromě 200 km délky hranic chráněné smlouvou s Rumunskem byla republiky ze všech stran obklíčená fašistickými i polofašistickými vládami. K tomuto ohrožení přibyla i zvýšená aktivita henleinovských Němců a Hlinkovy strany na Slovensku. Za těchto okolností vznikla obava, že případné incidenty při vyhlášených květnových a červnových obecních volbách by mohl Hitler využít k napadení republiky. Když bylo zjištěno že v nacistickém Německu byla vyhlášena pohotovost pro jednotky SS a SA, a že v Sasku a  jiných místech se stahuje německá armáda k našim hranicím, byla 20. května vyhlášena částečná mobilizace jednoho ročníku zálohy, doplněného o příslušníky speciálních zbraní. Celkem bylo povoláno 176 000 mužů. Mobilizace byla skvěle provedena a vzbudila ve světě značný ohlas, včetně vlny solidarity se středoevropským Československem.

Tím byla hrozba intervence aspoň dočasně oddálena.