Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo potvrdili ve funkcích členy řídicích grémií Česko-německého fondu budoucnosti

20.02.2014 11:22

Ministři zahraničních věcí České republiky a Spolkové republiky Německo potvrdili ve funkcích členy řídicích grémií Česko-německého fondu budoucnosti

 

(Praha / Berlín) Ministři zahraničních věcí České republiky a Německa po uplynutí pravidelné lhůty opětovně jmenovali správní a dozorčí radu Česko-německého fondu budoucnosti. Dosavadní členové těchto paritně obsazených orgánů byli při tom ve svých funkcích potvrzeni na další dva roky.

Za Spolkovou republiku Německo působí ve správní radě poslanec Spolkového sněmu Klaus Brähmig, Reiner Deutschmann, poslanec Evropského parlamentu Martin Kastler a někdejší poslanec Bavorského zemského sněmu Albrecht Schläger. Českou republiku i nadále zastupuje Petr Brod, Václav Houžvička, Kristina Larischová a Jarmila Neumannová.

Správní rada ČNFB zasedá jednou za čtvrt roku a rozhoduje o podaných projektových žádostech. Do dozorčí rady byli za Českou republiku znovu jmenováni Petr Kypr a Pavel Maštálka, za Spolkovou republiku pak Rolf Hofstetter a Markus Muckenthaler.

(Na webu Česko-německý fond budoucnosti je tato informace datovaná 14. února 2014)