Lítost

22.02.2013 19:46

Lítost, kterou svým projevem premiér Nečas v  Bavorském zemském sněmu dal najevo, doslova ze židlí nadzvedla členy Českého svazu bojovníků za svobodu. Zejména jeho slova o poválečném vyhánění. Domníváme se, že pan premiér tím dost překročil své kompetence. Zajímalo by nás, kdo mu dál právo takto mluvit jménem celého národa?!

Jeho vyjádření vnímáme jako hrubé zkreslení dějin a rovněž coby zpochybnění závěrů druhé světové války. Poválečný TRANSFER(!)zdůrazňuji TRANSFER - německých obyvatel z našeho území byl mj. důsledkem mnichovské dohody, okupace naší vlasti nacistickým Německem a všeho, co se v tehdejším protektorátu Čechy a Morava dělo. Rozhodly o něm vítězné mocnosti na jednání v Postupimi.

Hodnotit od zeleného stolu, z pozice dobře najedeného současníka minulost, aniž by vzal v potaz všechny historické souvislosti,  je – mírně řečeno – nesolidní a neprofesionální. Je přece logické, že každá dějinná událost je důsledkem předchozích událostí. Tedy i TRANSFER(!) německých obyvatel.

Náš svaz udržuje čilé přátelské kontakty s antifašistickými organizacemi také v Německu. Naše vztahy jsou založeny na upřímnosti a na seriozním přístupu k minulosti. Kéž by tak činil i pan premiér Nečas.

Ptáme se,

Pane premiére, kdo Vám dal mandát hovořit o poválečném vyhánění?

                      Ing. Jaroslav Vodička

                        Předseda ČSBS