Kulaté stoly k volbám

25.09.2012 18:27

Rada seniorů organizuje v jednotlivých krajích předvolební kulaté stoly, které moderuje předseda Rady seniorů pan Dr. Pernes. K účasti na těchto akcích jsou zváni kandidáti pro senátní a krajské volby a občané, kteří jim mohou klást otázky, co hodlají v případě zvolení pro ně udělat.

Snížení valorizace důchodů v příštím roce na 1/3 inflace a 1/3 růstu reálných mezd, která měla podle dosud platného zákona kompenzovat celou inflaci a 50% přírůstku mezd, se týká i nás odbojářů  

Průměrný důchod činí 10 725Kč, avšak 53,59% důchodců má důchod nižší. Valorizace se snižuje z 463Kč na 156 Kč u průměrného důchodu (u více jak poloviny důchodců to bude ještě méně), a to při růstu spotřebního koše (životních nákladů) důchodců v tomto roce okolo 4,7%. Průměr našich penzí je o třetinu nižší než evropský průměr, naše sociální postavení je o pětinu horší, než bylo v roce 1989.

I když někteří naši členové mají poněkud vyšší důchod než průměr, zůstává i pro nás platnost zvýšení životních nákladů o 4,7%, takže se sníží naše životní úroveň. 

Vyzýváme naše členy, aby využili možnost ptát se jednotlivých kandidátů pro senátní a krajské funkce „co udělají pro seniorskou populaci a zejména jak pomohou zbývajícím odbojářům, kteří se zasloužili o svobodu vlasti, a jaký mají vztah k neziskovým občanským organizacím jako je ČSBS“

Kulaté stoly se konají:

27. 9. 2012 ZLÍN, velká zasedací síň Magistrátu, nám. Míru 12, 14 H

1. 10. 2012 PARDUBICE, velká zasedací síň Krajského úřadu 14 Hod.

3. 10. 2012 HRADEC KRÁLOVÉ, velká zasedací síň Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245

4. 10. 2012 KARLOVY VARY, zasedací síň krajské knihovny, 13 Hod

8. 10. 2012 KLADNO, zasedací sál Dům Techniky. Cyrila Boudy 1444

9. 10. 2012 OSTRAVA, velká zasedací síň Krajského úřadu, Třída 28. Října

 

Protože volby rozhodnou o dalším vývoji v České republice, za jejíž svobodu jsme bojovali a strádali, bylo by dobře, kdyby se naši členové těchto akcí zúčastnili