Kreslené vtipy Zdeňka Kolaříka

04.03.2005 15:28

Československá obrněná brigáda na západě měla svůj deník Naše noviny. Po celou válku vycházely každý den. Dokonce i za přesunu vojenských jednotek do nových tábořišť. Do roku 1942 byl jejich grafikem, ilustrátorem
a kreslířem nápaditých titulků Zdeněk Kolařík. Tento malíř, grafik z povolání, milý a vtipný, vtip dovedl nejen vymyslet, ale také ho vyrýt do blány pro vytištění. Zemřel náhle na infarkt v Dorchesteru.
Redakce Našich novin sebrala jeho kreslené vtipy a vydala je knižně v angličtině pod názvem „War effort and other drawings by Z. K.“ (Válečné úsilí a jiné kresby od Z. K.). Obrázky, v nichž zachytil vojenský život z té lepší i horší stránky,  postupně zveřejníme.

   

„Tak ta kóta, na které stojíme, pane         „No, přece Angličan, to poznáš podle
štábní, ta je tamhle na tom kopci.“            zvuku. Kdyby ale hodil bomby, tak to 
                                                                          byl Němec.“