Kolaboranti

06.04.2012 10:00

Publikace líčí příběhy sedmi známých evropských kolaborantů (Moravec, Quisling, Vlasov, Paulus, Tiso, Pétain, Degrel). Popisuje jejich činy a mimoděk odpovídá na otázku, zda Češi měli za války přirozený sklon ke kolaboraci, zatímco v jiných zemích se nic takového nedělo, jak nám dnes často podsouvají módní kavárenští historikové.

 

Autor: Michael Borovička

Vydalo nakladatelství Paseka