Kdo je Karel Schwarzenberg

20.01.2013 08:11

 

Plným jménem - Karl Johannes Nemopuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg - v různých odkazech je uveden jako kníže, někdy jako princ.

Majetek

 

·Druhý největší majitel lesů v Rakousku,

·Jeden z největších majJtelů lesů.a 950 ha půdy, lesů a rybníků v ČR,

·Nemovitosti: Orlík, Cimelice, Sedlec, Dřevíč, dva činžovní domy a palác v Praze, 50 menších budov v ČR, zámek v Německu, sídlo v Rakousku.

 

Jak k majetku přišel

 

V roce 1960, jako dospělý bezmajetný mladík, byl adoptován svým strýcem Jindřichem do hlubocko krumlovské větve Schwarzenbergů a o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku.

Po příchodu do Československa po roce, 1989 se hlásil k biologické větvi orlických Schwarzenbergů, protože se zde nabízely restituce. Podle tehdejšího právního stavu v našem státě neměl na restituce nárok, protože u nás dědické právo po biologických rodičích zaniklo, také neumožňuje dědit v dospělosti adoptovaným. Různými úplatky však dosáhl toho, že jeho nároky byly uznány tím způsobem, že v jeho případě bylo upřednostněno rakouské právo, které má jinou konstrukci zákonů, což umožnilo, že zdědil podstatnou část majetku orlické větve Schwarzenbergů.  Zatím není rozhodnuto o dalším majetku, který byl zabaven podle speciálního zákona „Lex Schwarzenberg", a kde probíhá rodinný spor s jeho, také

adoptovanou, nevlastní sestrou Elizabeth von Pezold.

 

Podnikatelská činnost

  • V roce 1997 privatizoval Karel Schwarzenberg, spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (patria Finance) a francouzskou firmou Pernod Ricard, jako druhý v pořadí, karlovarskou Becherovku. V tomto roce měl podnik zisk 148 milionů Kč a za 3 roky končil ze ztrátou až 140 milionů Kč.
  • V roce 1992 založil Nadaci Bohemiae. Rok po svém založení přestala Nadace platit daně a skončila v konkursu s dluhem 3 milionů Kč. Nadace byla založena se záměrem hledat způsoby jak nalákat do České republiky investory. Zřejmě to nevyšlo.
  • V roce 2002 byl nařízen prodej ryb až po laboratorních testech, které měly zjišťovat bezzávadnost s ohledem na kontaminaci malachitovou plísní. Toto nařízení při prodeji ryb ze svých rybníků Karel Schwarzenberg obešel tak, že ryby prodal prostřednictvím pro tento účel zřízené firmy svého správce, na kterého se již nařízení nevztahovalo.
  • V poslední době požaduje Karel Schwarcenberg od státu dotace na úpravu svých rybníků, ale žádost podal opožděně. Nyní žádá Ministerstvo financí o odpuštění nedodržení termínu. Jak to asi dopadne?