Jsem zhnusen

25.02.2013 17:24


Přišlo z našeho webu

Jsem zhnusen jednáním pana Nečase. Zvláště mi tady na Valašsku, kde naši rodiče a děti bojovali za naši svobodu a neváhali položit i život.

Čistotu odboje valašského lidu budu vždy hájit.

Tutter byl taky zastupitelem Prahy a s jakou bezohledností pak vraždil na Ploštině a v Prlově.

 

 

                                                    Stanislav Machů