Jsem zarputilý Čech !

19.03.2015 08:27

Jsem zarputilý Čech!

Úvod 29. večera 10. ročníku Lidických zimních večerů byl netradičně spojen se křtem dvou nových knih s válečnou tématikou autorů literatury faktu Přemysla Veverky a Romana Cílka.

Samotný večer s bývalým prezidentem ČR Václavem Klausem v Lidické galerii byl nesmírně příjemný, prodchnutý moudrými slovy a hlubokými myšlenkami velké osobnosti naší politiky,  které byly divákům zcela zaplněného sálu velice srozumitelně představeny. Jeho ucelený pohled na lidské dění v souvislostech politických, ekonomických, historických i kulturních diváky zaujal. Přiznal vřelý vztah k Lidicím, které ve svých politických funkcích často navštěvoval a velmi ho proto zajímá pohled na tehdejší svět i okolnosti a ideologie, které vedly k tak hrozné tragédii, a proto je podle jeho slov zapotřebí a velmi důležité, aby se tato a podobné události stále připomínaly.

Mnoho významných zamyšlení věnoval Evropské unii. Jaká byla hesla před rokem 1989: Zpět do Evropy a jak toto heslo není totožné s heslem: Vpřed do Evropy. Podle jeho mínění EU pohlcuje tu starou dobrou Evropu a nyní dominuje nad Evropou namísto opačně.  I imigrační nával je způsoben odstraněním sebemenších překážek v podobě osobního pasu k překročení hranic.

Podle jeho názoru hlavní problém Ukrajiny spočívá v tom, že otázka, zda Ukrajina chce vstoupit do EU, jí byla položena v nevhodné době. Ukrajina je rozpolcena a v této době neměla stát před tímto rozhodnutím a proto je Ukrajina v problému nevinně a stále je důležité vyjednávat mezi stranami sporu. Připomněl, že díky vyjednávání došlo k rozumnému přístupu při dělení ČR a Slovenska.

K problematice IS se vyjádřil v tom smyslu, že svět musí bojovat s krutým násilím, které někde vzniklo. Příčinu prof. Václav Klaus vidí v útoku USA na Irák, k chybě, která nekontrolovatelně rozvířila arabskou a muslimskou část světa. Lidé by se měli proto rozmýšlet cestovat do rizikových zemí.

On sám je Čechem srdcem i duší. I když mohl mnohokrát zůstat v cizině, tak nezůstal, protože jeho domovem je Česká republika a do ciziny se má jezdit na dovolenou a třeba za prací a studiemi. Ve své domovině je pevně ukotven. Má sedm vnoučat ve věku mezi osmnácti lety a jedním rokem. Jeho pohled na svět v jeho souvislostech je prodchnut vlastenectvím.

Doporučuje nám, abychom mediální informace vyhodnocovali svým vlastním rozumem.  Kdyby v EU zakázali cigarety, stane se kuřákem. Kdyby nebyl ekonom, toužil by být džezovým hudebníkem (kdyby to uměl). Tak moc obdivoval klavírní umění vynikajícího klavíristy Marcela Javorčeka, který jeho večer doprovázel. Hosta provázel vynikající moderátor Jiří Vaníček. Dlouhotrvající potlesk naplněného sálu Lidické galerie byl odměnou účinkujícím.

Závěrečná autogramiáda s dlouhou frontou žadatelů o podpis do jeho knih nebo na fotografie potvrdila velký zájem diváků o setkání s Václavem Klausem.

                                                         Památník Lidice