Informace o zveřejnění digitalizovaných matrik židovských náboženských obcí v Česku

01.06.2012 17:26

Dovolujeme si Vás informovat o zveřejnění digitalizovaných matrik židovských

náboženských obcí v Česku (téměř 65 tisíc stran).

 

- informace: http://www.nacr.cz/C-Fondy/zm.aspx

- digitalizované archiválie: http://www.badatelna.cz/fond/1073

 

Současně byly zveřejněny reprodukce celého archivního fondu "Státní tajemník

u říšského protektora v Čechách a na Moravě" (přes 121 tisíc stran).

 

- digitalizované archiválie: http://www.badatelna.cz/fond/959

 

Za Národní archiv

Ing. Miroslav Kunt

http://www.nacr.cz