Informace o činnosti Rady seniorů za rok 2014

23.01.2015 12:13

Informace z Rady Seniorů České Republiky

 

ČSBS je zakládajícím členem Rady Seniorů. Tato organizace zastupuje všechny důchodce a jejich jménem jedná s vládou a státními orgány. (viz www.rscr.cz)

 

Ve srovnání roku 2014 s minulými léty došlo k řadě změn v sociální oblasti, z nichž většina se projeví v budoucnosti.

S přispěním Rady Seniorů bylo dosaženo“

  • Obnovení plnohodnotné valorizaci penzií,.
  • Obnovení slevy na dani pro 150000 pracujících důchodců,
  • Zrušení poplatků ve zdravotnictví.

 

V důsledku velmi nízkého růstu životních nákladů, 0,1 %, nedošlo v roce 2014 k růstu životních nákladů důchodců, avšak ostatní indikátory kvality života seniorů jsou zatím nevyhovující. Jsou to zejména:

  • Ochrana dostupnosti nájemného a bydlení,
  • Pokles tzv. náhradního poměru tj. poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě, Tento indikátor je v ČR 53%, na Slovensku 62%, v Polsku 55%, v Maďarsku 59% a v Rumunsku 64%, tedy nejnižší z postkomunistických zemí.
  • Valorizace penzí pokryje jen částečně pokles kupní síly za léta 2012 a 2013.
  • Stále máme 55,22% důchodců, kteří nedosahují průměru penzí.
  • Mechanismus valorizace penzí nastavený od r. 2011 je nedokonalý a nespravedlivý.
  • Institut minimální penze neplatí od roku 1996, což způsobuje uvedené velké procento podprůměrných penzí. Návrh zákona na minimální penzi předložila Rada Seniorů v paragrafovaném znění v r. 2014, ale nebyl přijat.
  •  

Legislativní činnost Rady Seniorů zkráceně.

Zákon o prokazování majetku: navrhováno místo 10 let zpětně od roku 1990.

Zákon o zdravotním pojištění: navrhováno rozšíření hrazených služeb u seniorů nad 65 a očkování proti pneukokové infekci.

Zákony o zdravotních pojišťovnách: navrhovány přísnější sankce při správních deliktech ředitelů.

 

Další aktivity Rady Seniorů.

Vedení Rady Seniorů se pravidelně schází s předsedou vlády, a jedná přímo s příslušnými ministryněmi a ministry.

Rada Seniorů uzavřela dohody o spolupráci s KDU-ČSL, ČSSD a KSČ a vyzvala všechny parlamentní strany k spolupráci. 

V Parlamentu ČR jak Poslanecké sněmovně a Senátu se konaly odborné konference k otázkám zdravotnictví, sociálních služeb a bydlení. 

Radu Seniorů tvoří v současné době 25 členských organizací s

Celostátní působnosti, 6 organizací s regionální působnosti  a 40 klubů důchodců. Rada Seniorů ustavila 12 Krajských rad seniorů, které získávají od krajského zastupitelství dotace. Další 2 Krajské rady se připravují.

Centrála Rady Seniorů má 9. členné předsednictvo, které se schází každý měsíc, 31. členné kolegium, které se schází 4-5krát ročně, 7. člennou Kontrolní a revizní komisi a 7 odborných komisí (legislativní, organizační, bytovou a sociální, zdravotní, pro volnočasové aktivity, pro zahraniční vztahy, rekční rada)

Rada seniorů vydává měsíčník Dobu seniorů.

 

Rok 2015 je rok 10. výročí vzniku a působení Rady Seniorů ČR v občanské společnosti.

 

Rada Seniorů si klade pro tento rok nemalé úkoly, které vycházejí z analýzy sociální situace důchodců.

 V tomto roce bude Rada Seniorů dále vynakládat velké úsilí k odstranění výše uvedených nedostatků. Jedna z možnosti jak pohnout s nevyhovujícím penzijním systémem je prostřednictvím vládní důchodové komise, v níž pracuje předseda Rady Seniorů. Kromě toho je také Rada Seniorů zastoupena v Radě vlády pro seniory a stárnutí populace.

V červenci 2015 připravuje Rada Seniorů mezinárodní sportovní hry v Olomouci.