Informace členům ČSBS

30.03.2017 08:35

 

Dne 8. března 2017 se uskutečnila mimořádná konference „Sdružení zahraničních vojáků 2. sv. války-ČSBS“. V průběhu konference byl zvolen novým předsedou Sdružení plk. v.v. PhDr. Bohuslav HOLUB, dosavadní řadový člen Sdružení a místopředseda OV ČSBS Praha 22. Místopředsedou Sdružení byl pak zvolen mjr. v.v. JUDr. Ing. Jan KUX, dosavadní řadový člen Sdružení a člen oblastní organizace ČSBS Brno-venkov. Konference dále schválila návrh na udělení titulu: „Čestný předseda Sdružení zahraničních vojáků 2. sv. války-ČSBS“ brig. gen. Ing. Miloslavu MASOPUSTOVI. Účastníci konference rovněž ocenili práci dosavadního dlouholetého předsedy Sdružení plk. v.v. Pavla Vranského, který vystoupil z ČSBS v říjnu roku 2016.