Hledám svědka aneb Polní letiště v Tovačově

29.12.2005 12:23

Mobilizace v září 1938 a rychlé obsazení našich hranic ukázaly, jak vysokou odbornost měli důstojníci generálního štábu, kteří dávno před rokem 1938 vypracovali a připravili tento mobilizační plán. Také Tovačov v něm měl nezastupitelné místo. Asi v letech 1936–1937 byly na místním nádraží zbudovány v zemi velké cisterny, později naplněné benzinem. V duchu jsme se ptali proč?

Vysvětlení se nám dostalo v době mobilizace, kdy v okolí Tovačova vzniklo polní letiště. Vybráno pro něj bylo místo v trati Skašov u dvora, nazvaném Ludvíkov, na majetku majitele panství W. Gutmanna. Již dříve bylo prý ředitelství nařízeno, aby ve vyhlédnutém místě byla zaseta kultura, na které by mohla přistávat letadla.
Již druhý den po vyhlášení mobilizace na tomto pozemku hřměly motory letadel. Podle sdělení pamětníků jich bylo asi čtyřicet až padesát a byly to prý AVIE 534a. Z kterých letišť byla letadla přemístěna, mně není známo. Ve dvoře byly zřízeny dílny na běžné opravy letadel, sklady a ubikace pro mužstvo.
Piloti během pobytu nepřerušili výcvik a denně byli ve vzduchu. Pamatuji si, že byl mezi nimi pilot akrobat, který často prováděl vysokou pilotáž. Byl to údajně jeden člen z tehdejšího reprezentačního akrobatického družstva ČSR.
O tovačovském polním letišti není v žádné publikaci, ani v městské kronice z té doby, zmínka. Chci do budoucna zachovat památku na tuto událost, protože prostor, na němž letiště bylo, již neexistuje. Místo bylo vybagrováno při těžbě štěrkopísků.
Pokud žije pamětník, který v té době sloužil na tovačovském polním letišti, budu rád, když se ozve a podělíme se spolu o dojmy z té doby.


Bohumil Venclík
předseda ZO ČSBS