Generacemi osvědčené modely padají! Co dál?

12.07.2012 19:50

Klíčová otázka, na niž se pokoušeli odpovědět účastníci veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se letos 11. června konalo na půdě Senátu Parlamentu ČR. V rámci cyklu Výchova příkladem IV, na téma Projekt Národní kronika, v něm mj. promluvili zástupci zákonodárců, organizací a sdružení, pedagogové či starostové měst a obcí. (více v  NO č.  15/2012)

 

Následující příspěvky zazněly na uvedeném jednání.

Vystoupení Pavla Vranského, místopředsedy ČSBS

Dopis starostky Prahy 6 Ing. Marie Kousalíkové 1. a 2. část.

Vystoupení Jiřiny Machovské, strostky obce Ledčice na Mělnicku

Vystoupení pana Jaroslava Těšínského

VSV 17 - Přepis -  Výchova příkladem 11.6. 2012

Památník "Národní kronika"

Dopis ministrovi školství od Nikolaje V. Palatajkova

Dopis předsedy ČSBS paní náměstkyni ministra školství Ing. Evě Bartoňové