Dvě zajímavé publikace

11.07.2006 15:24


Autorem první knihy, vydané Prácheňským muzeem v Písku již v roce 1992 pod názvem Letci Písecka na bojištích druhé světové války je bývalý historik Prácheňského muzea a písecký kronikář Zdeněk Jíša. Přibližuje v ní osudy letců z Písecka na bojištích druhé světové války, doplňuje ji řada fotografií a dokumentů z osobních archivů letců. Cena je 48 Kč, a poštovné cca 50 Kč.

Druhou publikací je Písecký prapor protektorátního vládního vojska (Čs. samostatné brigády) v Itálii v letech 1944–1945 autora PhDr. Jaroslava Kudrnáče, která vyšla v roce 1997 a popisuje působení písecké vojenské jednotky vládního vojska v Itálii. Je doplněna mapkami a fotografiemi z osobních archivů účastníků i archivu autora. Cena je 35 Kč a poštovné cca 50 Kč.

Obě publikace lze objednat na adrese:
Prácheňské muzeum, Velké náměstí 114, 397 01 Písek


Zveme vás také do Prácheňského muzea v Písku, expozice druhého odboje. Uvidíte v ní osobní památky na letce z Písecka a další významné osobnosti odboje, např. Dr. Miladu Horákovou, generály Jaroslava Friedla, Františka Žáka, Jaroslava Muziku, Rudolfa Krzáka a jiné pozoruhodné lidi regionu.
Nedaleko Prácheňského muzea a Kamenného mostu, v Palackého sadech, můžete vidět památník letcům Písecka, příslušníků RAF, odhalený letos 8. května.


Zdeněk Říha