Druhý sjezd Rady seniorů 17. května 2013

29.08.2013 17:32

Český svaz bojovníků za svobodu, jako jedna ze zakládajících organizací Rady Seniorů se zúčastnila na jejím 2. Sjezdu pětičlennou delegací, kterou vedl předseda ČSBS Ing. J. Vodička. 3 místopředsedové a tisková mluvčí. ČSBS je zastoupena ve vedoucích orgánech Rady Seniorů a ve většině Krajských rad seniorů.

 

Po čtyřletém období usilovné práce skládalo vedení Rady seniorů, jedna nejvýznamnějších občanských organizací ČR, účty o dosavadních výsledcích a stanovilo si úkoly na další období.

Za uplynulé období se rozrostla členská základna Rady Seniorů na 22 občanských organizací s celostátní působností, mezi něž patří i jako zakládající člen ČSBS, 5 organizací s regionální působností a 38 klubů důchodců. Bylo vytvořeno 11 Krajských rad seniorů, v 3 krajích byly ustaveny přípravné výbory krajské rady a 7 městských rad seniorů. Rada seniorů zastupuje cca 320 000 členů, ale ve skutečnosti její činnost je zaměřena na 2,5 milionů důchodců.

 

Na sjezdu byli zástupci uvedených 22 organizací, zvolení do kolegia Rady seniorů, kteří zvolili devítičlenné předsednictvo. V obou vrcholných orgánech je zastoupen i ČSBS.

 

Druhý sjezd Rady Seniorů se stal významnou událostí v důchodcovském hnutí. Sjezdu se zúčastnilo 237 osob z toho 28 hostů a 24 novinářů. Mezi hosty byly tak významné osobnosti jako prezident České republiky pan Miloš Zeman, který jako první prezident navštívil sjezd Rady seniorů a významně přispěl k jeho vysoké společenské úrovni, předseda Senátu parlamentu ČR pan Milan Štěch, ministr zdravotnictví pan Leoš Heger, náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, předseda Asociace krajů ČR pan Michal Hašek, předsedové parlamentních politických stran pánové Bohuslav Sobotka a Vojtěch Filip, poslanec Evropského parlamentu pan Richard Falbr, předseda Konfederace odborových svazů pan Jaroslav Zavadil a místopředseda Odborového svazu Kovo pan Jiří Marek a také zahraniční hosté, prezident Evropské federace seniorů pan Dirko Jaré, zástupkyně Rady seniorů Spolkové republiky Rakousko paní Elisabeth Pitterman, za rakouské SENECUR pan Johanes Wagner, předseda Jednoty důchodců Slovenské republiky pan Ján Lipansky. Všichni hosté přednesli zajímavé a důležité projevy.

Pořadatelskou službu převzaly a zdárně se jí zhostily studentky zdravotnické školy Praha- Ruská ul.  

 

Sjezd schválil dosavadní činnost vedoucích orgánů Rady seniorů, nové Stanovy RS ČR, Program na léta 2013 až 2017, výzvu sjezdu občanům ČR, zvolil obsazení těchto vedoucích orgánů pro další období a uložil řadu úkolů nově zvolenému kolegiu a všem členským organizacím Rady Seniorů. Kromě toho sjezd vyzval Vládu ČR, aby od roku 2014 obnovila původní mechanismus valorizace důchodů a slevy na dani pracujícím důchodcům.

 

Výzva občanům republiky konstatuje, že většina z nás je frustrována politickým i sociálním společenským vývojem, že za posledních 23 let se podařilo neschopným a všehoschopným politikům rozkrást vše, co bylo společným úsilím našich předků vybudováno. Požaduje zastavení demontáže vytvoření podmínek pro demokratický rozvoj a spokojený život nás a příštích generací. Dále jsou v 6. bodech uvedeny konkrétní požadavky, mezi jinými také: zrušení diskriminace seniorů, zajištění dostatku sociálních bytů, zákonnou normou ustavit Radu seniorů, její krajské orgány a zajistit jejich financování, poskytnout ročně 12 000 týdenních pobytů v českých lázních s finančním příspěvkem 1500 Kč.

 

Uvedené výsledky sjezdu seniorské organizace byly předány vládě.