Druhá republika

07.02.2013 18:15

 

Jakákoliv zmínka o tzv. druhé republice vyvolává emoce a oživuje trauma, s nímž není snadné se vypořádat. Václav Junek tedy musel vynaložit nemálo kuráže, aby se pokusil jej srozumitelně popsat.

 

Deníková forma, kterou zvolil, může některým čtenářům zpočátku překážet. Nicméně při dalším čtení se ukazuje, že autor učinil dobře. Publikace je tak velice přehledná a umožňuje rychlý návrat k místům, která si chcete znovu prostudovat. Zejména s ohledem na mladé čtenáře je to moudře zvolený krok, jelikož mladá generace, zvyklá surfovat na internetu, nemá knihy zrovna v oblibě, a pokud je bere do ruky, žádá stručný, srozumitelný text, což Junkova kniha splňuje měrou vrchovatou.

Už od tragické mnichovské smlouvy se vedou debaty, zda jsme se měli či neměli bránit, co měl nebo neměl tehdejší prezident Edvard Beneš udělat atd. Za klad publikace považuji, že autor nikomu nevnucuje svá stanoviska a nechává na čtenáři, aby si z předložených citací, z faktů, z bohatého fotografického materiálu učinil závěry sám. 

Pochopit, porozumět, proč Edvard Beneš jednal právě tak, jak jednal, jak ho vnímala v té těžké době jeho žena Hana, proč vojáci v našich opevněních chtěli bojovat a považovali za zradu vojenské přísahy, že je bez jediného výstřelu museli opustit atd., znamená aspoň trochu se do oné doby vcítit. To deníkový způsob psaní nabízí.

Dobrým doplňkem je rovněž galerie vedlejších jednajících osob či slovníček česko-německých názvů, což v dnešních časech, kdy se sudetoněmecký landsmanšaft všemožně snaží prosazovat své cíle a operuje přitom také zeměpisnými názvy v němčině, které běžnému čtenáři zpravidla nic neříkají, přispívá k lepší orientaci.

Junkovu práci považuji za významný přínos k poznání naší minulosti a k zachování dějinné paměti národa. A také za pozoruhodný příspěvek do diskuse na dané téma. Důležité je, že k tomu nepotřeboval pláštík politického manipulanta, jenž si dějiny – jak se u nás stalo moderním – přepisuje podle svých potřeb a cílů.

Bránit se či nebránit? Nechť čtenář k věčnému českému dilematu zaujme vlastní postoj.

Knihu s podtitulkem Nultá hodina vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., Holandská 3, 639 00 Brno. Objednávky na: http://knihy.cpress.cz; distribuce@cpress.cz; tel: 800 555 513.

                                                              Jana Časnochová-Vrzalová