Dopis premiérovi / Došlo na varovná slova prezidenta Beneše...

25.02.2013 18:55

      „Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé, všelijak formulované a  systémy vypracované omluvy, výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslýchaně nelidsky dopouštěli.“ (Dr. Edvard Beneš, 10. 6. 1945, Lidice)

 

Náš drahý národe, Okresní výbor Českého Svazu bojovníků za svobodu se sídlem v Hradci Králové se důrazně ohrazuje proti vyjádření českého premiéra Petra Nečase na půdě Bavorského zemského sněmu. Jeho slova, zranila český národ a otevřela staré rány, když se zde omluvil a vyjádřil politování nad chováním českých obyvatel k sudetským Němcům v poválečném období.

My, jako strážci historické pravdy, vysokých morálních hodnot, svobody, demokracie a spravedlnosti máme svatou povinnost upozornit společnost, když jsou tyto hodnoty pokřivovány či snad dokonce pošlapávány. Tímto naším prohlášením upozorňujeme české občany, žen pan premiér překroutil závažná historická fakta a využil je k prosazení nám neznámých, v jeho prospěch směřujících zájmů.

Historická realita byla taková, že roku 1945 byl na Postupimské konferenci schválen transfer Němců z Československa, Maďarska a Polska. Tudíž došlo k legální mezinárodně schválené akci. Pane Nečasi, pokud byste potřeboval dostudovat dějiny národa, je Vám celá naše organizace k dispozici.

Samozřejmě, že záhy po osvobození Československa, ještě než došlo k podpisu, došlo na některých místech k tzv. divokému odsunu. Ale musíme si uvědomit, že se téměř po celém českém pohraničí po skončení války ukrývalo v domech, na půdách, v lesích ,množství německy hovořících občanů, kteří se zbraní v ruce chtěli uhájit odkaz právě padlé Třetí říše. Měli své zázemí u mnohých německých rodin v pohraničí. Navíc přidáme i další podstatný fakt. Do svých domovů se do pohraničí vraceli vyhnaní českoslovenští občané, židé, Maďaři či němečtí antifašisté. Protože to bude asi pro Vás, pane premiére, zajímavá novinka (byť doufáme, že ne pro zbytek národa), dodáváme, že v roce 1938, po nám vnucené mnichovské dohodě, bylo cca 250 000 československých občanů vyhnáno, a zde se skutečně jednalo o sprosté vyhnání, doprovázené střelbou a posměšky. Tito lidé se po válce vracejí a domy mají obsazené, těmi, co po nich stříleli…Jsme demokraté, humanisté, ale….Mnozí němečtí sudetští občané se též za války mstili a udávali Čechy, židy, Romy a německé antifašisty, kteří se díky nim podívali na cestu bez návratu do některého koncentračního tábora. Ti pozůstalí se teď vraceli zpět, do své pohraniční vlasti…

Dovolte nám dodat, ještě na dovzdělání, že vznik Československé republiky v roce 1918 byl pro valnou většinu německých spoluobčanů smutnou a nepřekonatelnou událostí, neboť 400 let vládl zemi vždy někdo krve starogermánské. Jestli pak také víte pane premiére, že Na Králicku musel být povolán 15.12.1918  dělostřelecký oddíl o síle 230 mužů k pacifikaci ozbrojených složek německého obyvatelstva, které se nehodlalo smířit se vznikem ČSR.

Ing.Václav Jetmar také dodává, že se drtivá většina Němců žijících v oblasti takzvaných Sudet v roce 1934 hlásila k Sudetendeutsche partei-Sdp v čele s Konradem Henleinem - jejímž cílem bylo dosáhnout sjednocení celého Německého národa.

Téměř všude v pohraničí, bylo bráněno vzniku českých škol. Dne 13. 9. 1938 zase pro změnu tisíce zfanatizovaných henleinovců, za zvuků továrních sirén a zvonů vytloukají v Rumburku, Šluknově, Varnsdorfu, Ústí nad Labem, Vejprtech, Kadani, Chebu, Aši, Tachově a na mnoha dalších místech okna Čechů, židů a německých antifašistů. Obsazují pošty, nádraží a další státní úřady.

To ještě není válka, nebo se pleteme pane Nečasi? A kdybychom měli jmenovitě číst všechny zavražděné československé spoluobčany, byla by to rozsáhlá řada jmen odvážných mužů, žen a dětí, kteří nehodlali své domovy opustit… Josef Holava z OFS Lobendava k tomu dodává: „Nikdy nezapomenu na ty drásající scény, kdy jsme na silnicích potkávali české lidi s vozíčky, někde s kravským či koňským potahem.Odcházeli s nejnutnějšími věcmi do vnitrozemí. Pláč, zoufalství, vystrašené děti... A byly to velké zástupy Čechů, kteří se museli stáhnout...V kontrastu s tím jsme při průchodu Č. Lípou viděli německé ženy, jenž byly přímo hysterické nadšením“….

Pane premiére, tímto Vás žádáme, my OV ČSBS Hradec Králové, abyste se omluvil českému národu a zvážil svoji rezignaci, neboť jste zradil svůj národ. Byli jsme a stále jsme  napadáni, že jsme organizace starobních důchodců a že za pár let vymřeme . Jistě, každý jednou zemře a my se smrti nebojíme. Je nás cca 5000 bojovníků, kteří prošli koncentračními tábory či bojovali se zbraní v ruce proti nacismu a fašismu. Nastala ale doba, kdy se k nám již hlásí desítky mladých, nových pokračovatelů tradice odkazu humanismu, boje za svobodu, obdivovatelů prezidenta Masaryka a nových strážců historické pravdy a vysokých morálních hodnot. Pane Nečasi, jednotlivci umírají, ale ČSBS zůstane jako pevná hráz zlu, které by se chtělo znova probudit.

My nejsme antiněmečtí. Máme mnoho německých přátel. Vážíme si německých občanů a jsme pro konstruktivní spolupráci. Ale jako rovní s rovnými. A naši čest a hrdost si vzít nenecháme. Němci si nás budou o to více vážit, když vedle nich bude stát sebevědomý Čech, který dokáže svůj postoj obhájit a ne ustrašený lokaj.

 

                                                                      S láskou v srdci a hrdostí v duši

 

 

                                                             Bc. Patrik Dušek, jednatel OV ČSBS Hradec Králové

                                                                   Luboš Groh, Předseda OV ČSBS Hradec Králové