Dopis řediteli České televize k pořadu Rozezlení

20.03.2013 19:02

Vážený pane generální řediteli,

 

Česká televize uvedla v neděli 17. března večer na svém druhém programu pořad režiséra Martina Duška Rozezlení, v němž mělo jít o spor mezi „idealistickými umělci“ a „konzervativními obyvateli Lidic“, jak zněla nemálo kuriózní anotace. Pořad, který byl v rozporu s charakteristikou tohoto žánru označen jako dokument, však především obhajoval a propagoval projekt Rozeznění, takzvané audiodrama, které chtěli jeho tvůrci premiérově uvést při příležitosti 70. výročí lidické tragédie na tamějším pietním území. K záměru  nedošlo zejména proto, že se proti realizaci audiodramatu postavili obyvatelé Lidic, mezi nimi i přeživší tragédii, kteří scenáristické zpracování považovali za nevhodné, zavádějící, neodpovídající historickým reáliím.

A nyní v době, kdy spor o Rozeznění vlastně už přestal být aktuální, přichází díky České televizi se svým produktem režisér Dušek. Tento jednoznačně tendenční slepenec různých událostí minulého roku týkajících se Lidic a jejich souvislostí nemá jiný cíl, než představit manžele Faltýnkovy, šéfy projektu Rozeznění, jako jediné spravedlivé, jako krásné, ušlechtilé mladé bytosti, ovšemže žijící v selankovitě šťastném rodinném prostředí, jako morální vítěze, kteří se stali oběťmi jakýchsi zkostnatělců z Lidic.

Vážený pane generální řediteli, jsme představiteli vedení Klubu autorů literatury faktu (KALF) a zároveň autory, kteří se ve svých knihách dlouhodobě věnují tematice obcí vypálených nacisty a jejich obyvatel. Kromě jiných publikací vznikla ze součinnosti KALF, Památníku Lidice a Nakladatelství XYZ kniha Hlasy z hořících domů, vyprávějící příběhy sedmi vypálených obcí, která loni získala Cenu Českého svazu bojovníků za svobodu. Už léta spolupracujeme s Památníkem Lidice nejen jako autoři, ale i jako konzultanti některých jeho projektů jakož i porotci vědomostní soutěže pro mládež, kterou Památník pořádá. Podíleli jsme se rovněž na vytvoření expozice a naučné stezky na území bývalého cikánského tábora v Letech, které Památník Lidice spravuje. Známe rozsáhlou činnost této organizace, usilující o trvalé uchování památky nejen na lidickou, ale i ležáckou tragédii, a velice si jejího působení vážíme. 

Proto protestujeme především proti tomu, že se režisér Dušek ve svém televizním pořadu cynicky, arogantně  vysmívá citům lidí, pro které je lidická pláň pohřebištěm jejich blízkých či nejbližších, že svévolně řadí fakta tak, aby naplnil svůj nedůstojný cíl, že se dokonce uchyluje k podlostem. Jako příklad uvádíme skutečnost, že se nestyděl zneužít faktu, že devadesátiletá Miloslava Kalibová, lidická žena, která přežila Ravensbrück a pro památku Lidic vykonala neskutečně mnoho, v současné době už nedoslýchá. Nebo jiná jedovatá slina, tentokrát plivnutá do tváře Památníku Lidice: režisér nechal pod obraz kladení věnců ke společnému hrobu lidických mužů při pietní vzpomínce 10. 6. 2012 zaznít jediný zvuk – píseň Anety Langerové. To není profesionální chyba, to je zlý úmysl.

Vážený pane generální řediteli, odsuzujeme pořad Rozezlení, protože patří k bulvárním mediálním prezentacím, které pod záminkou „nových pohledů“, „nových ztvárnění skutečnosti“ znevažují historické hodnoty a rozleptávají to, čemu říkáme paměť národa.         

 

S pozdravem

 

vedení Klubu autorů literatury faktu, spisovatelé uvedenou tematikou se zabývající

 

Přemysl Veverka

PhDr.Karel Richter

Roman Cílek

Miroslav Kučera

PhDr Jana Časnochová

 

Dopis ČSBS řediteli České televize Petru Dvořákovi 1. část a 2. část.

Dopis ČSBS Syndikátu novinářů ČR zde.

Dopis ČSBS Radě pro rozhlasové a televizní vysílání zde.

 

Plně podporujeme

prohlášení ÚV ČSBS Praha, které napsalo na ředitelství ČT.

Za Lidické ženy a děti

Pavel Horešovský

Předseda ZO ČSBS Lidice